דף הבית >> ייצוג עובדים >> האם מדובר בהטרדה מינית בעבודה?

האם מדובר בהטרדה מינית בעבודה?

*המאמר פונה לגברים ונשים, אולם מנוסח ברובו בלשון נקבה לצורך הנוחות.
החוק למניעת הטרדת מינית קובע כי "לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו".  למרות זאת, רבם הם המקרים בהם עובדת מוטרדת בעבודתה, אך אינה בטוחה כי אכן מדובר בהטרדה המגבשת זכות תביעה. במקרים אחרים תעדיף העובדת שלא להתלונן מחשש שמא התלונה תביא לפיטוריה.
בפסק דין תקדימי בעניין ע"ע 40496-05-10 פלונית נ' אלמוני (פורסם בנבו), פסק בית הדין הארצי לעבודה פיצוי בסך של למעלה מ 300,000₪ לעובדת אשר הוטרדה מינית בעבודתה במהלך תקופה ממושכת בת שלוש שנים. אכן, פרשה זו הביאה בפני בית הדין לעבודה מקרה קשה של הטרדות מיניות הכוללות גם מגעים מיניים. יתרה מזו, פערי הכוחות והמעמד היו קיצוניים הן מבחינת המעמד בעבודה והן מבחינת המעמד החברתי והמצב הסוציו -אקונומי. העובדת, שהייתה תופרת המשתכרת למחייתה בשכר מינימום נאלצה להתמודד במשך שנים עם הטרדות מיניות לרבות מגעים מיניים מצד המעסיק, אשר היתה לו שליטה מלאה ביכולת השתכרותה והישארותה במקום העבודה.
בפסק הדין קבע בית הדין הארצי לעבודה, כי השיקולים הרלוונטיים לקביעת גובה הפיצוי כוללים גם את הצורך בהרתעה מפני ביצוע מעשים המהווים הטרדה מינית ואת הצורך במסר חברתי חד משמעי כי מדובר בתופעה פסולה, אך גם את חומרת הפגיעה הלא ממונית הנובעת מהטרדה מינית ביחד עם כלל הנסיבות הספציפיות לרבות סוג ההטרדה המינית וחומרתה, נסיבות ביצועה, היקפה. כלומר, יש לבחון, האם נגרם נזק מוחשי דוגמת צורך בהחלפת התפקיד או מקום העבודה או האם מדובר בדפוס התנהגות חוזר והאם נגרם נזק נפשי - גם אם לא הגיע לכדי נכות וכיוצא בזה.  
בל נשכח, כי הטרדה מינית היא תופעה אשר יש לה ביטויים רבים. כך לדוגמא, היא עשויה להתגבש באמירות מסוימות בלבד. לעיתים אותן "אמירות" יהיו בעלות אופי של חיזור המשלבות מחמאות והמקרים אחרים האמירות יישאו אופי של בקשות או הצעות על רקע מיני אף איומים של פיטורים בהעדר נכונותה של העובדת לשתף פעולה. לפיכך, כאן המקום להדגיש, כי כל התייחסות משפילה או מבזה המופנית אל עובדת ביחס למראה שלה ו/או למיניותה לרבות נטייתה המינית, עולה כדי הטרדה מינית המקימה זכות לפיצויי.
לפיכך, ראוי שכל עובדת תדע, כי די בפעם אחת שבה היא חשה מוטרדת מינית גם אם זה נראה מצד המעסיק כחברמניות או שובבות לא פוגענית, בכדי כי להקים עבורה את הזכות להגיש תביעה כספית כנגד המעסיק ולדרוש את כל זכויותיה לרבות פיצויי פיטורים.
לסיכום: אם נתקלת בהתנהגות שאינה ראויה, או הנראית לך כהטרדה מינית כלפיך במקום העבודה, אל תתעלמי!!! תפני מייד לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד המתמחה בתחום במטרה לעמוד על זכויותייך.
אין לראות במאמר כייעוץ משפטי ככלל או כייעוץ מחייב בפרט ואין להסתמך על האמור ללא ייעוץ משפטי מתאים. בכל תנאי יש לבחון את נסיבותיו של כל מקרה ומקרה לגופו.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או אחר, ואין לראות בדברים אלה משום מצג ו/או חוות דעת כלשהי ביחס לדיני עבודה, אלא יש לראות בכתוב דעה אישית ו/או הסבר כללי בלבד ובוודאי שאין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

עורך  דין דיני עבודה   עו"ד דיני עבודה  שי אדרי    צבי הלפגוט     English - Labour Law