דף הבית >> ליווי מעסיקים >> הטרדה מינית
 

עורך דין דיני עבודה

עו"ד דיני עבודה - ליווי מעסיקים

 
 

מניעת הטרדה מינית בעבודה

 
בכל מקרה של הטרדה מינית במקום העבודה נבחנת מייד השאלה : האם החברה שבה הועסק קורבן ההטרדה אחראית והאם יש לחייב אותה בפיצוי כספי,  וזאת בנוסף לחיוב המטריד עצמו?
 
כעורך דין דיני עבודה אוכל לציין כי רבות נכתב על חובת המעביד והצעדים הנדרשים ממנו בהתאם לחוק. על כן, נזכיר רק כי בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, והוראות התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות המעביד), התשנ"ח-1998, על החברה המעסיקה חלות 3 חובות עיקריות והם: למנוע כל מקרה של הטרדה מינית והתנכלות, לטפל ביעילות בכל תלונה על הטרדה מינית שהובאה בפני החברה ולתקן את הפגיעה שנגרמה לקורבן בעקבות ההטרדה. 
 
ביתר פירוט, התקנות קובעות שעל המעביד להתאים את הדין המשמעתי, למנות אחראי לטיפול בתלונות, לקיים מנגנון להגשת תלונות ולטיפול במקרה של הטרדה מינית או התנכלות, לפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית (בחברה שבה מעל 25 עובדים) ולנקוט באמצעי מניעה.
 
לצערנו, רבים הם המקרים בהם סבורים המעבידים כי יש בפרסום תקנון ומינוי אחראי לטיפול בתלונות של הטרדה מינית, בכדי לפתור אותם ולמלא אחר כל חובות המעביד על פי הדין. על כן חשוב להבהיר, כי נקיטת האמצעים הסבירים למניעה, הינה אחת החובות החשובות ביותר של המעביד בכל מקרה של הטרדה מינית ואי נקיטתן עשויה להטיל על החברה אחריות ישירה לאירוע של הטרדה מינית במקום העבודה.
 
           
 
האמצעים למניעה המומלצים במקומותינו הם העמדת החוק והתקנות לעיון העובדים והממונים במסגרת מספר ימי עיון ממוקדים בנושא. בכל יום עיון שכזה, שנעשה על חשבון שעות העבודה, יכול המעביד, בדרך של הדרכות ופעילויות שונות של העובדים בנושא, למלא אחר חובתו להביא בפני כל עובד ועובד בארגון את פרטי החוק והאיסור על הטרדה מינית והתנכלות במקום העבודה, באופן  הטוב ביותר.
 
שבכל מקרה של הטרדה מינית במקום העבודה יהא על החברה החובה להוכיח כי אכן פעלה בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדה מינית ובהתאם לתקנות בכלל ושהפעילה אמצעים למניעה של הטרדה מינית בפרט. כאמור, במסגרת החובה לנקוט באמצעי מניעה, על החברה להוכיח כי עשתה ככל שביכולתה בכדי למנוע את מעשי ההטרדה והתנכלות שנעשו לקורבן תוך נקיטה באמצעים סבירים כדי ליצור סביבת עבודה נעימה, בריאה ובטוחה לעובדים בחברה.
 
מכאן, שבמצב שבו עקב מעשי ו/או מחדלי החברה והפרתה את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית ובעיקר הפרתה את החובה לנקוט באמצעי מניעה, נפל עובד החברה קורבן להטרדה מינית במקום העבודה, הרי שבית הדין לעבודה עשוי לראות את החברה אחראית לקרות הנזק שנגרם לקורבן ולחייבה בפיצוי כספי.  אולם, במידה והחברה פעלה בהתאם להוראות החוק והתקנות ובמיוחד נקטה באמצעי מניעה כדוגמת ימי עיון והדרכות בנושא,  הרי שבכל מצב של הטרדה מינית בעבודה יהיה קושי רב להצביע על אחריות של החברה לנזק של העובד שנפל קורבן להטרדה.
 
הנה כי כן, ניתן לסכם בטענה כי נקיטת אמצעים ראויים למניעת הטרדות מיניות והתנכלות בעבודה לא רק ימנעו הטרדות מיניות והתנכלויות במקום העבודה, אלא אף יסייעו לחברה להימנע מתביעות בכל מקרה של הטרדה מינית או התנכלות במקום העבודה.
 
בשבועות האחרונים, הוגשה בפני בית הדין לעבודה בתל אביב, תביעה של עובדת שעבדה  בתפקיד בכיר בחברת היי טק מוכרת (שאת שמה נבקש שלא לחשוף מסיבות ברורות) ובמסגרת עבודתה נפלה קורבן להטרדות מיניות חוזרות ונשנות על ידי הממונה הישירה שלה. מדובר בהטרדה מינית קיצונית העולה כדי מעשה מגונה, עת נגעה המטרידה בחזה של העובדת. תביעה זו, הוגשה גם כנגד החברה עצמה, בטענה כי החברה בחרה שלא לנקוט באמצעי מניעה שמטרתו למנוע הטרדות מיניות וליצור עבור העובדים בחברה סביבת עבודה בריאה, נעימה ובטוחה. בית הדין לעבודה טרם אמר את דברו בתביעה זו.
                  


אנא צרו עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים.
 


אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או עסקי ו/או אחר, ואין לראות בדברים אלה משום מצג ו/או חוות דעת כלשהי ביחס לדיני עבודה, אלא יש לראות בכתוב דעה אישית ו/או הסבר כללי בלבד ובוודאי שאין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

עורך  דין דיני עבודה   עו"ד דיני עבודה  שי אדרי    צבי הלפגוט     English - Labour Law