חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

האם מגיעים לי פיצויים אם התפטרתי?

מה התנאים בהם צריך העובד שמתפטר לעמוד כדי לקבל פיצויים?

בהנחה שהעובד מתפטר על דעת עצמו, אין הוא זכאי לקבל פיצויי פיטורין. עם זאת, במקרים מסוימים התפטרותו של העובד הנה מוצדקת, בלתי נמנעת או שהנה מקובלת. החוק הגדיל באילו מקרים עובד שהתפטר זכאי לקבל פיצויים.

ראשית, נדגיש, שרק עובד שצבר וותק של שנה במקום העבודה יכול לדרוש פיצויים בשל התפטרותו, וזאת, כאמור, בהתאם לתנאים שהוגדרו בחוק.

כמו כן, ראוי לציין, שאם אתם שוקלים להתפטר ממקום העבודה, כדאי להתייעץ תחילה עם עו"ד דיני עבודה, שידריך אתכם מתי למסור הודעה מוקדמת על התפטרות וכיצד עליכם לעשות זאת מבלי לפגוע בזכויותיכם.

האם מגיעים לי פיצויים אם התפטרתי

עובד שהגיע לגיל הפרישה

כל עובד שהגיע לגיל הפרישה זכאי להתפטר ולקבל את מלוא הפיצויים שמגיעים לו עבור כל שנות עבודתו בארגון. אצל הגברים גיל הפרישה הוא 67. אצל הנשים הוא 62.

עובד שהתפטר בעקבות בריאות לקויה שלו או של בן משפחה

אם קרוב משפחה מדרגה ראשונה של העובד זקוק לטיפול רפואי, ובתנאי שהוא עבד לכל הפחות שנה במקום עבודתו, הוא יכול להתפטר וזכאי לקבל את מלוא כספי הפיצויים שמגיעים לו בגין תקופת העסקתו ובהתאם לשכרו.

עובד שהתפטר לצורך טיפול בילד

מי שילדה (ובמקרים מסוימים גם האב) רשאית להתפטר במהלך 9 החודשים העוקבים ללידה ולקבל את מלוא הפיצויים שמגיעים לה על פי חוק. במקרים בהם הילד נולד כתוצאה מהליך פונדקאות או שעבר לאם במסגרת אומנה, היא תוכל לממש את זכאותה לקבל את כספי הפיצויים לאחר 90 יום.

עובד שהתפטר לצורך טיפול בילד לאחר תהליך אימוץ או אומנה

עובדת שאימצה ילד שטרם מלאו לו 13 שנה או עובדת שקיבלה ילד למשמורת במסגרת אומנה, זכאית להתפטר במהלך 9 החודשים מים האימוץ/ קבלת המשמורת ולקבל את מלוא הפיצויים המגיעים לה על פי חוק. כאשר האם לא מממשת זכות זו, ובנסיבות מסוימות, יכול האב לממש את הזכות הזו.

עובד שהתפטר בעקבות הרעה מוחשית בתנאי העסקתו, בתנאי העבודה או בשינוי מקום העבודה

כאשר היחס מצד המעסיק או תנאי העבודה של העובד משתנים לרעה, הוא עשוי להיות זכאי לקבל כספי פיצויים בגין התפטרותו, וזאת בתנאי שהמעסיק קיבל הזדמנות לתקן את המצב וליצור עבור העובד תנאים אופטימליים לתעסוקה. כמו כן, במקרים מסוימים, מי שהורעו תנאי עבודתו והתפטר, זכאי לקבל דמי אבטלה ללא תקופת המתנה.

הרעה בתנאי העבודה כוללת גם העתקת מקום העבודה למקום אחר או העברת העובד לסניף אחר ללא הסכמתו, גם אם אין מדובר במרחק רב. במקרים אלו, העובד נדרש לבקש מהמעסיק לשנות את החלטתו, ורק בהעדר היענותו, הוא יכול להתפטר.

זכאותו לכספי הפיצויים מותנית בכך שהוא עבד לכל הפחות שנה במקום עבודתו.

עובד שהתפטר בעקבות מעבר דירה

החוק מגדיל מקרים מסוימים, אשר בגינם העובד עובר דירה ורשאי להתפטר מבללי שתיפגע זכותו לקבל את כספי הפיצויים. המקרים הללו כוללים מעבר דירה בעקבות בן/ בת זוג או גירושים ומעבר ליישוב חקלאי, אזור פיתוח או התנחלות.

לקריאה מעמיקה בנושא מעבר דירה, לחצו כאן.

עובד עונתי שלא הובטחה לו עבודה קבועה

מי שעבד במשרה עונתית לכל הפחות 3 עונות ברצף, זכאי להיות עובד קבוע בארגון. מי שלא הובטחה לו עבודה קבועה ותנאי העסקה בהתאם, רשאי להתפטר ולקבל את הפיצויים שמגיעים לו בגין תקופת העסקתו ובהתאם לשכרו.

עובדת שהתפטרה בשל שהייה במקלט לנשים נפגעות אלימות

החוק מגן על נשים נפגעות אלימות, ולכן כל מי ששוהה במקלט רשאית להתפטר מבלי שייפגעו זכויותיה, בכללותם כספי הפיצויים שמגיעים לה. כמו כן, במהלך שהייתה במקלט ובמהלך 90 יום ממועד חזרתה למקום העבודה, המעסיק לא רשאי לפטר אותה.

עובד שהתפטר בעקבות גיוסו לצה"ל, למשטרה או לשב"ס

מי שמתגייס לצה"ל זכאי לקבל כספי פיצויים בשל התפטרותו, בתנאי שעבד במשך שנה לכל הפחות במקום העבודה. פרט לכך, עם שחרורו, המעסיק מחויב להשיבו לעבוד ומנוע מלפטר אותו במשך 6 חודשים ממועד זה.

מי שמתגייס למשטרה או לשב"ס זכאי לקבל בתנאים מסוימים את כספי הפיצויים מגיעים לו.

עובד שהתפטר בעקבות התנדבות לשירות לאומי – אזרחי או לצורך מטרה ציבורית או לאומית

כל מי שמתנדב לשירות לאומי, אשר בגינו נדחה גיוסו לצה"ל, זכאי לקבל את כספי הפיצויים, ובתנאי שעבד לכל הפחות שנה במקום עבודתו. גם מי שמתנדב, ללא קשר לגיוס צה"לי, זכאי במקרים מסוימים לקבל את כספי הפיצויים שמגיעים לו על פי חוק.

עובד שהתפטר בעקבות חילוף מעסיקים

מי שהתפטר עקב חילופי מעסיקים, זכאי לקבל את כספי הפיצויים שמגיעים לו, ובתנאי שעבד לכל הפחות שנה במקום עבודתו. זכות זו עומדת בעינה גם אם המשיך לעבוד תחת המעסיק החדש.

גם עובד ניקיון שמועסק בחברה, אשר הפסיקו לשכור את שירותיה, רשאי להתפטר ולקבל את הפיצויים המגיעים לו במסגרת החוק.

רוצים לדעת מה צריך לקחת בחשבון לפני שמתפטרים מהעבודה? בקרו כאן.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן