חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

הזכות לסביבת עבודה הולמת

ככלל, כל עובד זכאי לתנאי עבודה הולמים במקום עבודתו כגון גישה לחדרי שירותים תקינים ואספקת מים לשתייה. זכות זו נגזרת מהחובה החוקתית המוטלת על כל מעסיק, לשמור על כבוד העובד, להבטיח את צרכיו ועל סביבת עבודה ראויה עבורו וזאת מכוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

הזכות לסביבת עבודה הולמת

בנוסף, ישנם חוקים ספציפיים המתייחסים לחובה זו. לדוגמה, סעיף 20א(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה מחייב מעסיקים לספק חדר שירותים תקין במקום העבודה או בקרבתו. בנוסף, חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים מחייב מעסיקים להעמיד לרשות העובד מקום ישיבה, ולאפשר לו לעבוד בישיבה. ישנם חיובים נוספים החלים על ענפים ספציפיים, כגון החובה לספק למאבטח עמדה מקורה או מוצלת ולהעמיד לרשותו אמצעי חימום או קירור, נקודת חשמל ומים.

לאחרונה פסק בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פיצוי בסך 50,000 ₪ בגין עגמת נפש לאור העסקה בתנאי עבודה פיזיים לא ראויים (סע"ש (אזורי ת"א) 15110-05-14 כרמלה נבעה – חברת דואר ישראל בע"מ (פורסם בנבו, פס"ד מיום 30.03.2018)).

בית הדין מציין כי במשפט העבודה קיימים מספר הסדרים ספציפיים הקובעים את היקף חובתו של מעסיק בכל הנוגע לקיומם של תנאים פיזיים נאותים במקום העבודה. כך לעניין חדרי שירותים, קובע סעיף 34 לפקודת הבטיחות בעבודה את חובתו של מעסיק להתקין נוחיות מספיקות ונאותות… לקיימן ולהחזיקן במצב נקי ולנקות אמצעים יעילים לתאורתן…". הסדר מקיף ומפורט בעניין האמור נקבע בתקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות). ס' 126 לפקודה זו קובע את החובה להתקין ולקיים נקודות נאותות להספקת מים ראויים לשתייה, בכמות מספקת. חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים, כולל הסדר ספציפי המחייב מעסיק של מאבטחים לספק עמדה מקורה או מוצלת" ולהעמיד לרשות העובד "אמצעי חימום או קירור הולמים" וכן "גישה לנקודת חשמל ומים". בית הדין קבע כי על אף העובדה שהוראות הדין השונות שלעיל חלות באופן ישיר על ענפים ספציפיים, ניתן ללמוד על דרך ההיקש מהוראות אלו מהם התנאים ההולמים במקום העבודה שלהם זכאי כל עובד.

במקרה דנן התובעת הוכיחה שהתנאים במקום עבודתה היו לא ראויים, באופן שגרם לה לעוגמת נפש המצדיקה פסיקת פיצויים. הוכח כי במשך כל שבע שנות עבודתה עבדה התובע במבנה טרומי קטן, שלא היה מחובר לחשמל. בהעדר חשמל סבלה מהעדר תאורה, חימום או קירור ולא היתה לה גישה למי שתייה או לשירותים במבנה. עוד נקבע, כי המעסיק לא עשה את המינימום הנדרש באופן סביר על מנת לאפשר לתובעת סביבת עבודה ראויה בכך הפרה מחובתה כאמור. בית הדין נתן משקל לתקופת העבודה הארוכה שבה הועסקה בתנאים לא ראויים וקבע שהיה בהם משום פגיעה בעבודה כאדם.

לסיכום, כל עובד זכאי לתנאים פיזיים הולמים במקום עבודתו ובתוך כך כל עובד זכאי כי יספקו לו חדר שירותים בקרבת מקום וחיבור הולם לשתיית מים. ואולם, הפרת חובה זו עשויה לזכות את העובד בפיצוי משמעותי בגין העסקה פוגענית ובגין הנזקים שנגרמו לו עקב הפרת חובה זו, ובכלל זה עוגמת נפש.

לפיכך, במידה ואת/ה זקוק/ה לייעוץ משפטי בעניין הזכות לסביבת עבודה הולמת, יש לבחור בעו"ד דיני עבודה, הבקיא ברזי משפטי העבודה המגן.

אין לראות באמור לעיל משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייצוג משפטי הניתן על ידי עו"ד דיני עבודה הבקיא בתחום.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן