חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

התפטרות מחמת הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 קובע פיצוי כספי לעובד ו/או עובדת אשר הוטרדו מינית במסגרת עבודתם. בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, ניתן יהיה לתבוע פיצוי, ללא הוכחת נזק, בסך של עד 120,000 ₪ בעבור כל הטרדה בנפרד. ואולם, האם זכאי עובד שהוטרד מינית בעבדותו לקום ולהתפטר עקב כך ממקום עבודתו באופן שבו רואים את התפטרותו בדין פיטורים, קרי התפטרות המזכה בפיצוי פיטורים?

התפטרות מחמת הטרדה מינית

סוגיה זו הוכרעה ממש לאחרונה בפסק דין חשוב שיצא מבית המשפט העליות בשבתו כבית דין גבוה לצדק.

מדובר בעובדת אשר חוותה הטרדה מינית במקום העבודה שלה ובשל כך התפטרה מעבודתה. משסרב המעסיק לשלם לעובדת את פיצוי הפיטורים, בטענה כי היא זו שהתפטרה ועל כן היא איננה זכאית לפיצויים. הגישה העובדת תביעה בפני בית הדין לעבודה בתל אביב. לאחר שמיעת הראיות, קבע בית הדין האזורי כי העבודת זכאית לפיצויים משום שהתפטרה בנסיבות של הטרדה מינית, קרי, בנסיבות בהן לא ניתן לדרוש מן העובד לשוב למקום עבודתו הפוגעני.

המעסיק מנגד, ערער על פסק הדין לבית הדין הארצי אשר קבע כי העובדת אינה זכאית לפיצויי פיטורים. בית הדין הארצי קבע, כי מאחר שהנסיבות מצביעות על כך שהעובדת התפטרה, הרי שאין היא זכאית לפיצויי פיטורים ולתשלום על העדר הודעה מוקדמת (ע"ע (ארצי) 1560-12-16 יהודה חלפון – DIAMAANO MARIA LUISA (פורסם בנבו).

העובדת לא השלימה עם התוצאה שהתקבלה בפסק הדין וערערה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ. בהקשר זה ראוי יהיה לציין, כי בהתאם להלכה הפסוקה בג"צ יתערב בפסק דינו של בית הדין הארצי רק במקרים נדירים וחריגים ביותר.

והנה, לאחר בחינת חומר הראיות בתיק, החליטו שופטי הבג"צ להתערב ולבטל את פסק הדין של בית הדין הארצי. בית המשפט העליון קבע כי על המעסיק לשלם, בין השאר, פיצויי פיטורים בסך של 41,208 ₪ (זאת על אף שהעובדת התפטרה ולא פוטרה), ובנוסף נקבע כי העובדת זכאית בנוסף לפיצוי בגין הטרדה מינית בסך של 75,000 ₪ (בג"ץ 9239/17 DIAMAANO MARIA LUISA נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים (פורסם בנבו, פס"ד מיום 24.02.2019)).

לסיכום, בפסק דין חשוב זה נקבע כי עובד אשר הוטרד מינית במקום עבודתו ובשל כך התפטר, יהיה זכאי לפיצוי פיטורים לפי סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, המגדיר מהי התפטרות בדין מפוטר. שכאמור, בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ, קבע כי בשל העובדה כי הטרדה המינית עולה כדי "נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו עובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך עבודתו", יש לראות בהתפטרות של עובד על רקע הטרדה מינית כפיטורים המזכים בפיצויי פיטורים מלאים.

מכאן, כי עובד אשר מתפטר ממקום עבודתו מחמת הטרדה מינית יהיה זכאי, בנוסף לפיצוי בגין ההטרדה המינית, גם לפיצוי פיטורים מלאים מאחר ורואים את נסיבות פיטוריו כ"נסיבות אחרות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש מן העובד כי ימשיך עבודתו".

לפיכך, במידה ואת/ה זקוק/ה לייעוץ משפטי בעניין הטרדה מינית או בעניין זכאות לפיצוי פיטורים, יש לבחור בעו"ד דיני עבודה, הבקיא ברזי משפטי העבודה המגן.

התפטרות מחמת הטרדה מינית בהרחבה

התפטרות מחמת הטרדה מינית מתקיימת כאשר עובד שנפל קורבן להטרדה במקום עבודתו, מחליט על סיום העסקתו בין אם מאחר שהמעסיק לא פעם בהתאם לדין ולא ביצע את המוטל עליו למען סביבת עבודה בטוחה, שיוויונית ומכבדת, ובין אם לא נקט בסנקציה משמעותית נגד האדם שהטריד. לזאת יש להוסיף כי לעתים מדובר בבוס עצמו שהטריד, והוא איננו יכול לסיים את העסקתו שלו עצמו.

על-כן, העובד או העובדת נמצאים עתה בתרחיש ובו הם חוששים לחזור למקום עבודתם, חשים שמקום עבודתם איננו בטוח עבורם ובוחרים משיקולים אלו לעזוב.

סעיף 11 לחוק הפיטורין מאפשר לעובד או העובדת להודיע על סיום העסקתם, ושיראו בהתפטרותם בדין פיטורין.

ונוסיף ונאמר כי ישנם גם תרחישים ובהם העובד או העובדת סובלים מהתנכלות על רקע הטרדתם או על רקע תלונה שהגישו; בנסיבות אלו ההתפטרות לרוב תוגש שלא בסמוך לאירוע ההטרדה המינית כי אם חודשים לאחר מכן. גם בנסיבות אלו ועם ייצוג משפטי המוכיח את הטענות, הרי שההתפטרות תוכר בדין מפוטר.

התפטרות בדין מפוטר לצד תביעה על התנכלות

נרחיב על תרחיש ובו העובד או העובדת סובלים מהתנכלות על רקע כך שהוטרדו מינית ופעלו כנגד המטריד.

התנכלות יכולה ללבוש על עצמה מספר פנים ומאפיינים לרבות: פגיעה בתפקיד, בסמכויות ובתנאי העבודה.

ההתנכלות יכולה להתבטא במישור החברתי כאשר העובדים מסרבים לשוחח עם העובד או העובדת שהוטרדו. לעתים נוכחנו לגלות מקרים בהם הדבר הביא לידי חרם של ממש.

התנכלות יכולה לבוא לידי ביטוי בהתנהגות מבזה ומשפילה, מתנכלת ומתעמרת.

לכן, לאחר שהעובד או העובדת יחליטו כי אינם יכולים עוד לשאת את ההתנכלות החוזרת והנשנית כלפהם, ויבקשו לסיים את העסקתם ביוזמתם, הרי שהתפטרות זו תזכה את העובד/ת בפיצויי פיטורין מלאים, כמו גם באפשרות להגיש תביעה בגין התנכלות שנחוותה כתוצאה מן ההטרדה המינית.

רומן במקום העבודה

ישנו תרחיש נוסף שחשוב להזכירו בנסיבות שבהן העובד או העובדת בוחרים לסיים את העסקתם על רקע של הטרדה מינית והוא רומן במקום העבודה.

ישנם בעצם סוגים של יחסים אינטימיים המתגבשים בין עובדים במקום העבודה; לעתים יחסים אלו הם יחסים מותרים ולעתים היחסים הינם יחסים אסורים, וזאת כאשר מדובר במערכת יחסים אינטימית המתגבשת בין עובדים עם יחסי מרות.

יש להדגיש כי הן מרות ישירה והן מרות עקיפה, שתיהן תקפות בנושא זה ונחשבות למערכת יחסים אסורה על-פי החוק. מערכת יחסים זו יכולה אף להתגבש כהטרדה מינית.

לעתים, כאשר רומן בעבודה שכזה יגיע לקיצו, הצד שנפגע ירצה להגיש תלונה על הטרדה מינית או לסיים את העסקתו בחברה בנסיבות בהן הוא לא יוכל עוד לראות את עצמו בא באינטרקאציה עם הצד שפגע בו.

הטרדה מינית שכזאת, תקים לעובד או העובדת המבקשים לסיים את העסקתם בהתפטרות ביוזמתם, את הזכות לטעון לזכאות לפיצויי פיטורין מלאים. או במילים אחרות: לראות בהתפטרות שלהם כהתפטרות בדין פיטורין.

אין לראות באמור לעיל משום תחליף לייעוץ משפטי הניתן באמצעות עו"ד דיני עבודה הבקיא בתחום.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן