חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

זכויות אישה בהריון בעבודה

לאישה בהריון זכויות מיוחדות במסגרת העבודה. היא מוגנת יותר ביחס לכל עובד אחר ולמעשה לא כל כך פשוט לפטר אותה, לשנות את תנאי העבודה שלה גם אם היא עדיין לא צברה וותק של חצי שנה בעבודה.

חשוב שכל אישה תהיה מודעת לזכויות המגיעות לה כאשר היא נמצאת במצב רגיש זה על מנת שאכן לא תמצא את עצמה מנוצלת או מפוטרת כאשר למעשה אין לכך כל הצדקה מצד החוק.

זכויות אישה בהריון בעבודה

כאשר אישה נמצאת במהלך תקופת ההריון ובמקרים רבים גם אם היא עדיין לא הרתה אך היא מצויה בתהליך של טיפולי פוריות, יש לה הטבות שונות אשר אלו מעניקים לה את ההגנה המלאה מפני הרעת תנאים בעבודה, שינוי לרעה בהיקף המשרה שלה וכמובן פיטורין.

גם לאחר הלידה ישנו איסור לפטר את היולדת בגלל הלידה. חשוב שכל אישה תדע מהן זכויות אישה בהריון בעבודה על מנת שתקבל את כל מה שמגיע לה.

זכויות אישה בהריון בעבודה – דבר החוק

כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובדת שהיא בהריון, מכל סיבה שלא תהיה, הוא לא יוכל לעשות זאת אם היא כבר עובדת אצלו או באותו מקום עבודה מעל לחצי שנה. זאת הוא יוכל לעשות רק עם היתר מיוחד מטעם משרד הכלכלה.

כאשר העובדת עדיין לא עובדת שישה חודשים אצל אותו מעסיק, עדיין אסור לפטר אותה ממקום העבודה, אם הסיבה לפיטורין היא ההריון.

בכל מקרה של פיטורים בהריון של עובדת במהלך חודשי ההריון כאשר הפיטורין נעשו ללא היתר הדרוש בחוק, ניתן להגיש תלונה נגד אותו מעסיק שפיטר אותה, ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

כאשר עובדת פוטרה במהלך תקופת ההריון שלא כדין היא תהיה זכאית לתבוע פיצויים מאת המעסיק באמצעות עורך דין לענייני עבודה.

גילית שאת בהיריון? החל מרגע זה את מוגנת על-פי חוק

עובדת המגלה שנכנסה להריון נקראת על-פי חוק 'עובדת מוגנת, והיא למעשה מוגנת מפני פיטורים, מפני פגיעה בשכר, מפני פגיעה בהיקף המשרה וזאת מכוח שני סוגים של הסדרים בחוק:

  • חוק שוויון זכויות בעבודה
  • חוק עבודת נשים

עובדת שצברה וותק העומד על 6 חודשים ומעלה, תהיה עובדת מוגנת מפני פיטורים, פגיעה בשכר או בהיק, המשרה מכוח חוק עבודת נשים.

בעת שמעסיק ירצה לסיים את העסקתה, יהיה עליו להגיש בקשה למתן היתר פיטורים.

ככל שהמעסיק לא עשה זאת, וסיים את העסקתה של העובדת ללא היתר, הרי שמדובר בעבירה פלילית על החוק וכן בעוולה אזרחית המקימה לעובדת את הזכות להגיש תביעה לפיצויים ולדרוש פיצוי על הנזקים שנגרמו לה.

האם עובדת מחויבת להודיע למקום עבודתה בדבר הריונה?

עובדת בהיריון איננה מחויבת להודיע למקום עבודתה שהיא בהיריון עדל חודש החמישי.

לאחר מכן, יהיה על העובדת להציג אישור רפואי שהיא אאכן בהיריון.

חשוב לציין כי במידה ועולה חשש מטעם העובדת שהיעדרויותיה לאור ההיריון יובילו לפיטורין, הרי שהחוק מגן על העובדת, והמעסיק לא יקבל את ההיתר לכך מטעם הממונה.

אישה בהריון מפוטרת מהעבודה

חשוב לציין 

במשרד העבודה והרווחה ישנו הממונה על חוק עבודת נשים. כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובדת שעובדת אצלו מעל לחצי שנה, גם אם למעשה אין כל קשר להריון והפיטורין מתבצעים למרות ההריון ולא בגלל ההריון, עדיין חובה לפנות ולבקש היתר לביצוע הפיטורין.

כאשר המעסיק רוצה לפטר אישה בתקופה זו של הריון לאחר חצי שנת עבודה, עליו לפנות אל אגף ההסדרה במשרד העבודה והרווחה ולבקש מהם היתר פיטורים.

לממונה ישנה הסמכות להפעיל את שיקול הדעת האם אכן ניתן במקרה זה לאשר את הפיטורים למרות המצב הרגיש אשר בו האישה מצויה.

כאשר המעסיק פיטר את העובדת שלא כדין, הרי שהפיטורים הללו כלל לא יהיה ברי תוקף והם בטלים מעיקרם. במקרה שכזה העובדת עדיין תמשיך להיות זכאית לכל הזכויות הנחשבות זכויות אישה בהריון בעבודה המגיעות לה, כאילו והיא לא פוטרה.

זכויות אישה בהריון בעבודה – אפליה אסורה

למעשה החוק רואה פיטורי אישה בהריון, כולל עובדת אשר עדיין לא השלימה שישה חודשי עבודה אצל אותו מעסיק והפיטורין הם בגלל ההריון – כאפליה אסורה זאת על פי חוש שוויון הזדמנויות בעבודה.

במקרים מעין אלו זכאית העובדת לתבוע לדרוש פיצויים מאת המעסיק.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן