חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

התפטרות עובד – זמן הודעה מראש על התפטרות

עזיבת מקום עבודה ביוזמת העובד הינה צעד משמעותי אשר לו השלכות רבות, הן כלפי העובד והן כלפי המעסיק. העובד, צריך להכין את עצמו לקראת תקופת אבטלה, ואילו על המעסיק לשכור שירותיו של עובד חלופי או לבצע פעולה אחרת כדי למנוע פגיעה בעסק כתוצאה מן החוסר.

כיצד אודיע למעסיק על התפטרותי?

על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, עובד המבקש להתפטר מעבודתו, ימסור למעסיק הודעה מראש על התפטרות. ההודעה תישא תאריך ואת יום הכניסה לתוקף של סיום העבודה

התקופה העוברת מרגע ה מרגע מסירת ההודעה ועד להפסקת העבודה בפועל הינה תקופת "ההודעה המוקדמת".

זמן הודעה מראש על התפטרות

כיצד לחשב את זמן הודעה מראש על התפטרות:

הודעה מוקדמת – עובד בשכר גלובאלי:

ותקימי ההודעה המוקדמת
עד שנה6 חודשים ראשונים- יום עבור כל חודש   כל חודש נוסף מעבר ל-6 (ופחות מ-12)- יומיים וחצי עבור כל חודש נוסף
שנה ומעלה30 יום

הודעה מוקדמת – עובד בשכר שעתי:

ותקימי הודעה מוקדמת
עד שנהיום אחד בגין כל חודש עבודה
שנה עד שנתיים14 יום עבור השנה הראשונה + תוספת יום נוסף עבור כל שני חודשי עבודה נוספים בשנה השניה (עד 20 ימים מקסימום)
שנתיים עד שלוש21 יום עבור השנתיים הראשונות+תוספת יום נוסף עבור כל שני חודשי עבודה נוספים בשנה השלישית (עד 27 ימים מקסימום)
שלוש שנים ומעלה30 יום

זכויות וחובות העובד בתקופת ההודעה המוקדמת

העובד המתפטר לא רשאי לנטוש את מקום עבודתו והוא חייב להתייצב לעבודתו ולבצעה ללא כל שינוי בחובותיו כלפי מעסיקו ובמשימותיו, וזאת עד לניתוק סופי יחסי עובד-מעסיק.

זכויותיו של העובד משך תקופת העסקתו נשמרות גם הן בתקופת ההודעה המוקדמת; לרבות הפסקות, ניצול ימי חופשה ועוד, מתכונת העסקתו הקבועה ועוד.

התפטרות בעידנא דריתחא

יחסי עובד ומעסיק הם ממושכים ואינטנסיביים, מטבע הדברים הם מהווים לא אחת כר פורה לוויכוחים, מריבות ותחושת כעס. עובד שהתפטר בשעת כעס, ללא זמן הודעה מראש על התפטרות וחזר בו רשאי לבקש לשוב לעבודתו. במצב זה ההחלטה על המשך ההעסקה תהא בידו של המעסיק באם לאפשר לעובד לשוב לעבודתו אם לאו.

התפטרות בדין מפוטר

ככלל, עובד המתפטר מעבודתו לא זכאי לפיצויי פיטורים, למעט מספר נסיבות המנויות בחוק, אשר בגינן בלבד זכאי גם עובד שמתפטר לפיצויי פיטורים:

 • הגעה לגיל פרישה
 • מצב בריאותי לקוי של העובד או בן משפחתו
 • התפטרות לצורך טיפול בילד (הזכאות היא בפרק זמן של 9 חודשים מהלידה/ האימוץ / קבלת הילד מן האם הפונדקאית)
 • הרעה בתנאי העבודה
 • מעבר למקום מגורים מרוחק
 • שהייה במקלט לנשים נפגעות אלימות
 • גיוס לצה"ל, למשטרה או לשב"ס
 • התנדבות לשירות לאומי- אזרחי או מטרה ציבורית- לאומית
 • חילופי מעסיקים באותו מקום העבודה
 • עובד עונתי, שעבד ברציפות 3 עונות, ולא הובטח לו המשך העסקה
 • העובד נבחר למשרת ראש רשות מקומית או סגן לראש רשות מקומית

נציין, כי עובד המתפטר מכל סיבה שהיא, זכאי לקבל לידיו מכתב סיום העסקה, טופס שחרור כספים מקופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות פנסיה שעל שמו.

זכאות לדמי אבטלה:

ככלל, עובד מתפטר אשר עומד בתנאים הנדרשים לקבלת דמי אבטלה, זכאי להם בתום שלושה חודשי אבטלה בהם התייצב בלשכת התעסוקה. זאת בשונה מעובד שפוטר אשר זכאותו לדמי אבטלה מתחילה עם ניתוק יחסי עובד-מעסיק.

אולם, בתנאים מסוימים, זכאי גם עובד מתפטר לדמי אבטלה ללא המתנה של שלושה חודשים, ואלה הם:

 • מצב בריאותי לקוי של העובד או בן משפחתו
 • הרעת מוחשית בתנאי העסקתו של העובד
 • שינוי מקום המגורים או שינוי מקום עבודה

רצף ביטוחי:

עובד שהתפטר זכאי לשמור על רצף הזכויות הפנסיוניות דרך מקום עבודתו החדש, או לשלם עצמאית במידה ואינו עובד. הפסקה בהפרשות במשך למעלה מחמישה חודשים תגרור פקיעה של ביטוח אבדן כושר עבודה ופקיעה ביטוח שאירים.

לסיכום:

התפטרות טומנת בחובה מערכת של כללים, זכויות וחובות הן מצד העובד המתפטר והן מצד מעסיקו, מדובר בכללים שונים מפיטורים אשר באים לעולם ביוזמת המעסיק באמצעות מכתב פיטורין לאחר שימוע.

על מנת לוודא כי הינך פועל כחוק ולצורך הימנעות מפגיעה בזכויותיך, מומלץ להיוועץ עם עורך דין לדיני עבודה הבקיא בתחום זכויות העובד המתפטר.

משרדנו פועל משך שנים בליווי עובדים ומעסיקים, אנו נכונים לסייע ולכוון אותך למימוש מלוא זכויותיך במקצועיות ובביטחון.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן