חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

חוק למניעת התעמרות בעבודה

מהו החוק למניעת התעמרות בעבודה?

התעמרות בעבודה היא תופעה אשר קיימת בממדים לא מבוטלים בשוק העבודה בישראל. תופעת ההתעמרות בעבודה אינה תחומה לענף תעסוקתי מסוים, והיא קיימת בקרב מקומות עבודה הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי. החוק למניעת התעמרות בעבודה הוא בגדר הצעה אותה ניסו לקדם חברי כנסת מקצוות הקשת הפוליטית, על מנת לעגן בדבר חקיקה ראשי, את פסיקות בתי הדין לעבודה בדבר איסור התעמרות בעבודה. 

מהי התעמרות בעבודה

המונח התעמרות בעבודה, מתייחס למצב שבו אדם סובל במקום עבודתו מהתנהגות פוגענית באופן תדיר, באופן אשר הופך את סביבת עבודתו לעוינת עבורו. ישנן כמה סוגים של ההתנהגויות שעשויות להיחשב ככאלו היוצרות סביבת עבודה עוינת. אחת מהם היא התנהגות משפילה הכוללת צעקות, האשמות חסרות בסיס והפצת שמועות אודות העובד.

סוג התנהגות נוסף, הוא התנהגות קנטרנית וטורדנית כלפי העובד, הכוללת הטלת משימות שביצוען אינו סביר ואינו מתחייב מאופי העבודה, הצרת תנועתו ומרחב סמכויותיו מטעמים לא ענייניים ויצירת סביבת עבודה המבוססת על פחד ואימה.

חוק למניעת התעמרות בעבודה

מטרת הצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה

אף על פי שאין כיום בישראל חוק למניעת התעמרות בעבודה, אין פירוש הדבר כי התעמרות בעבודה היא מעשה חוקי. עם זאת, יציקת הממד השלילי באופן שיוביל להטלת סנקציות על הגורם המתעמר, היא פרי פסיקת בתי הדין לעבודה שהכירו בהתעמרות כעבודה כהתנהגות אסורה המקימה זכאות לפיצוי כספי ממקום העבודה.

על מנת שלא להותיר את הטיפול בהתעמרות בעבודה לפרשנות בתי הדין לעבודה, מבקש החוק ליצור מסגרת אחידה שתנחה את המעסיקים בשאלת גבולות המותר והאסור במקום העבודה, ומן הצד השני תאפשר לעובדים הסובלים מהתעמרות להצביע על מקור חוקי מובחן שיאפשר להם לתבוע פיצוי.

חובות המעסיק לפי הצעת החוק

אף שניתן לעיתים לדמיין כי הגורם לסביבת יצירת עבודה עוינת הוא המעסיק העומד בראש פירמידת ההעסקה, התעמרות בעבודה יכולה לנבוע גם מהתנהגות של מנהלים זוטרים. התעמרות בעבודה יכולה להיעשות גם על ידי עובד אשר יוצר סביבת עבודה עוינת לעובדים בקבוצת השווים שלו.

החובה החלה על המעסיק על פי הצעת החוק, היא למנוע מצבים שבהם כתוצאה מהתנהגות של מי מעובדיו, עשויים עובדים אחרים להימצא בסביבת עבודה עוינת ובשל כך לחוות עוגמת נפש. על המעסיק לעשות זאת על ידי יצירת מנגנוני הגשת תלונה ודרכי בירורה, ובמקומות עבודה הכוללים מעל 25 עובדים אף לנסח ולפרסם תקנון המפרט את החובה והדרכים להימנע מיצירת סביבת עבודה עוינת.

ענישה בגין התעמרות בעבודה

החידוש המשמעותי עבור העובדים על פי הצעת החוק, אשר מהווה תמרור אזהרה ביחס למעסיקים, הוא האפשרות לזכות בפיצוי של עד 120,000 ש"ח בגין התעמרות בעבודה וזאת מבלי שהעובד יידרש להוכיח כי נגרם לו נזק. כמוכן, על פי הצעת החוק, מעסיק שלא מילא חובותיו כפי שמפורט בסעיפי ההצעה, חשוף להטלת קנס כספי של עד 14,400 ₪.

התמודדות עם התעמרות – רק על ידי עורך דין מנוסה

אף שהצעת החוק טרם אושרה, בתי הדין לעבודה דנים בתביעות בגין התעמרות בעבודה ובמקרים מתאימים אף פוסקים פיצויים בשיעור גבוה.

משרד עו"ד דיני עבודה הלפגוט אדרי הוא הכתובת עבור עובדים שסובלים מהתעמרות במקום העבודה לשם מיצוי מיטבי של זכויותיהם.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן