חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

כמה זמן הודעה מראש על התפטרות – מה החוק אומר?

חוק הודעה מוקדמת על התפטרות

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001 (להלן: "חוק הודעה מוקדמת" או "החוק") מחייב הן את העובד והן את המעסיק, לתת לצד השני הודעה מראש על התפטרות או פיטורים בטרם ינותקו יחסי העבודה.

נשאלת השאלה, עובדים רבים שחפצים להתפטר מעבודתם, שואלים את עצמם לא אחת – כמה זמן הודעה מראש לתת על התפטרות?

התשובה לשאלה זו, משתנה התאם לוותק של העובד באותו מקום עבודה, ולאופן תשלום שכרו (שעתי/גלובאלי).

נבהיר כי תכליתו של החוק, הוא לאפשר לצדדים להתכונן לסיום יחסי העבודה ולחפש מקום עבודה או עובד חילופיים.

כמה זמן הודעה מראש על התפטרות צריך לתת למעסיק

כמה זמן הודעה מראש יש לתת על התפטרות?

הדרך המקובלת למסור הודעת התפטרות היא בכתב לממונה הישיר של העובד.

הזמן החולף מרגע מסירת הודעת ההתפטרות ועד לניתוק יחסי העבודה בין הצדדים הינו זמן ההודעה המוקדמת, אשר משתנה כאמור בהתאם לוותק של העובד ולאופן תשלום שכרו.

מתן הודעה מוקדמת היא בעלת חשיבות רבה משום שסעיף 7 לחוק קובע כי כאשר אחד הצדדים מפר את חובתו ליתן לצד השני הודעה מוקדמת, הוא חייב לפצותו:

עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעסיקו הודעה מוקדמת על התפטרות, ישלם למעסיקו פיצוי בסכום השווה לשכרו בגין התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

במידה וברצונך לעזוב את עבודתך, חשוב שתדע לכמה זמן הודעה מראש על התפטרות זכאי המעסיק שלך:

שיטת העסקה ימי הודעה מראש
עובד בשכר שעתי עד שנה עובד בעל וותק של עד שנה יתן הודעה מראש לפי חודשי עבודתו, יום עבור כל חודש העסקה
עובד בשכר גלובאלי עד שנה כשמדובר בעובד גלובאלי, עליו לתת יומיים וחצי עבור כל חודש בו עבד מעל 6 חודשים

על מנת לחשב בפירוט את זמן ההודעה המוקדמת שעליך לתת, להלן קישור למאמר מפורט בנושא.

לעזוב עבודה בלי להודיע? על פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת

מפסיקת בתי הדין לעבודה עולה, כי חובת מתן פיצוי אי מתן הודעה מוקדמת אינה מותנית בגרימת נזק לצדדים. כך, גם במידה ועובד שפוטר החל לעבוד במקום עבודה המשלם שכר גבוה יותר יום לאחר פיטוריו – עדיין הוא יהיה זכאי לפיצוי בגין אי הודעה מוקדמת, והוא אינו נדרש להוכיח שנגרם לו נזק כלשהו.

לעומת זאת, במצב בו עובד נוטש את מקום העבודה בלי זמן התראה מראש כדין, המעסיק  רשאי  לקזז משכרו האחרון של העובד את הנזקים שנגרמו לו בגין אי מתן ההודעה המוקדמת כנדרש.

חפיפה בין הודעה על התפטרות לימי חופשה

הכלל: לא ניתן לכפות לצאת לחופשה בתקופת ההודעה מוקדמת, שכן הדבר נוגד רציונל חוק חופשה שנתית – מתן אפשרות לעובד לנוח– אל מול תקופת הודעה מוקדמת במסגרתה ניתנת הגנה לעובד לחפש מקום עבודה חלופי ומקור פרנסה אחר.

בהתאם להלכת בתי הדין לעבודה, ככל שהמעסיק מעוניין בחפיפה, נדרשת הסכמת העובד, רק במידה והעובד מעוניין בחפיפה, תותר חפיפה בין ימי חופשה לתקופת ההודעה המוקדמת בתנאי, כי לפחות 14 ימי הודעה מוקדמת יוותרו ללא חפיפה של תקופת חופשה שנתית.

הודעות מוקדמת להתפטרות

האם גם אישה שמתפטרת לרגל טיפול בילד חייבת לתת הודעה מוקדמת?

סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים קובע, כי עובדת שהתפטרה מעבודתה, בתוך תשעה חודשים מיום הלידה, ולצורך טיפול בילד, תהא זכאית לפיצויי פיטורים.

נראה, כי חוק הודעה מוקדמת לא מתנה את מימושה של זכות עובדת שכזו לפיצויי פיטורים בהודעה מוקדמת.

יחד עם זאת, היות וחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001 קובע שעל כל מתפטר חלה חובת הודעה מוקדמת למעסיק. ונראה כי, חובה זו חלה גם על עובדת אחרי לידה.

לסיכום

התפטרות טומנת בחובה מערכת של כללים, זכויות וחובות הן מצד העובד המתפטר והן מצד מעסיקו.

על מנת לוודא כי הינך פועל כחוק, ובכלל זאת מחשב את זמן הודעתך מראש על התפטרותך באופן מדויק,  מומלץ להיוועץ בעו"ד דיני עבודה הבקיא בתחום זכויות העובד המתפטר.

משרדנו פועל במשך שנים בליווי עובדים ומעסיקים, אנו נכונים לסייע ולכוון אותך למימוש מלוא זכויותיך במקצועיות ובביטחון.

 

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן