חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

ליטיגציה מסחרית

עורכי הדין במשרדנו הינם בעלי ניסיון רב בליטיגציה מסחרית ואזרחית.

במילים אחרות, עורכי הדין במשרדנו עוסקים כבר שנים רבות בכל מה קשור לתאגידים, מרגע הקמתם ועד לשלב פירוק החברה. במשך השנים גילנו כי כל חברה זקוקה לעורך דין מסחרי שיכול ללוות את מנהליה ולסייע להם בכל הסוגיות המשפטיות איתם הם מתמודדים בעבודתם.

בחברות שאותן אנו מייצגים אנו מעורבים בכל החוזים עליהם החברה נדרשת לחתום, אנו מעורבים באופן העסקת העובדים בחברה, בנהלי העבודה ובכלל זה בכל הקשור לדיני העבודה בחברה, במינוי דירקטוריונים לחברה, באופן חלוקת המניות. לבסוף אנו מנהלים עבור החברות אותן אנו מייצגים את תחום הליטיגציה המסחרית ובכל מה שקשור לייצוג החברה בהליכים בפני בית המשפט.

הליטיגציה הינה במהותה, התחום המוכר לציבור, כהופעה וטיעון בפני בית המשפט או בפני גופי שיפוט שונים. מהות הליטיגציה במשרדנו, מתחילה כבר בליווי הלקוח מן השלבים המוקדמים, של הכנת התיק, מחקר ואיסוף עדויות וראיות ועד הכנה של כתבי טענות, ניהול משא ומתן עם הגופים הרלבנטיים במטרה להגיע לתוצאות מקסימאליות בנסיבות העניין.
הליטיגציה המסחרית, מצריכה, אם כן, מומחיות ספציפית באשר היא עוסקת בהליכים משפטיים הקשורים במספר תחומים משפטיים במקביל: בדיני החברות, בדיני עבודה, במשפט מנהלי ולעיתים אף בסוגיות מתחום המשפט הבינ"ל.

שהתנהלות של חברה בישראל עשויה לעיתים לגרום לסכסוכים משפטיים גדולים, בין אם אלה נובעים ממאבקי שליטה ובין אם מתביעות שנוגעות להתנהלות הנהלת החברה והדירקטורים.

במשך השנים רכש משרדנו, בין היתר, ניסיון וותק בייצוג בסכסוכים בין בעלי המניות בחברה. סכסוכים של בעלי מניות בגין קיפוח, תביעות נגזרות, תביעות ייצוגיות וכן תביעות כנגד שומרי סף (כדוגמת חברות דירוג ורואי חשבון).


בשל הניסיון הרב ועיסוק היום יומי בייצוג לקוחות בבתי המשפט השונים, למשרדנו היכולת למצות את התיק בצורה הטובה ביותר עבור הלקוח ובתוך כך ללוות את הלקוח עד לתוצאה הרצויה.

ל תיק ליטיגציה מסחרית ואזרחית הדורש ייצוג של אחד מעורכי הדין של משרדנו מטופל באופן מקיף בכמה שלבים דומים. ראשית, אנו מגבשים תשתית ראייתית מתאימה הכוללת חקירה, איתור עדים, גביית עדויות, תשאול, מיצוי של בירור העובדות הרלוונטיות. לאחר מכן, אנו מכינים את התיק וכותבים את התביעה או ההגנה. בשלב הבא, מועבר התיק לצורך הכנתו לייצוג בפני בית המשפט: תחילה לדיוני קדם המשפט וההליכים המקדמיים, ואח"כ לצורך ניהול משא או הליך גישור. בשלב הבא, מועבר התיק לצורך הכנתו לשמיעת ראיות (שלב ההוכחות) לרבות הכנת העדים לעדות בפני בית המשפט, הכנת חקירות נגדיות לעדים של הצד שכנגד ועריכת סיכומים בתיק.

מהי ליטיגציה מסחרית?

ליטיגציה מסחרית הינה סוג של שירות משפטי שניתן על ידי עורכי דין, ואשר עוסק בייצוג לקוחות, התדיינויות, וניהול תיקים של תביעות וסכסוכים מסחריים-עסקיים בפני גורמים שונים ובעיקר בפני בתי המשפט.

כדי להבין יותר לעומק במה עוסקת הליטיגציה המסחרית, נסביר תחילה מהי ליטיגציה בכלל ומהו משפט מסחרי, ולאחר מכן נבהיר מהם הדינים המרכזיים שחלים עליה.

ליטיגציה הינה סוג של שירות משפטי אשר עוסק בניהול תיקים, הופעות, התדיינויות, וייצוג לקוחות בפני גורמים שיפוטיים ומעין שיפוטיים, לרבות בתי משפט, בתי דין, בוררים, ומגשרים, לצורך הכרעה בכל מיני קונפליקטים וסכסוכים משפטיים.

מדובר במיומנות הצגת מערכת העובדות והטיעונים השונים על ידי עורך הדין בפני הגורם המכריע במטרה לשכנעו בנכונותם, ולגרום לו לפסוק לטובת הלקוח שאותו עורך הדין מייצג.

ומאחר שסכסוך משפטי יכול לפרוץ בכל ענף משפטי, אזי גם תחום הליטיגציה יכול לבוא לידי ביטוי בכל אחד מהענפים המשפטיים.

ענפי המשפט נחלקים לשלושה סוגים עיקריים: משפט פלילי, משפט מנהלי, ומשפט אזרחי.

בהתאם לכך, קיימים גם שלושה סוגים עיקריים ליטיגציה: ליטיגציה פלילית, ליטיגציה מנהלית, וליטיגציה אזרחית.

כל סוג של ליטיגציה מצריך התמקצעות ספציפית בענף המשפטי שבו היא עוסקת, מאחר שלכל ענף משפטי יש את הדין המהותי והדין הפרוצדוראלי שחלים עליו ורלוונטיים לו.

בכל ענף עיקרי גם קיימים תתי ענפים, כדוגמת המשפט המסחרי, שהינו תת ענף של המשפט האזרחי, וכפי שיוסבר להלן.

מהו משפט מסחרי?

בעולם המשפט קיימים כאמור שלושה ענפים מרכזיים: משפט פלילי, משפט מנהלי, ומשפט אזרחי:

 • המשפט הפלילי עוסק בהגדרת נורמות התנהגותיות כחוקיות או בלתי חוקיות על ידי המדינה עבור תושביה.
 • המשפט המנהלי עוסק ביחסים שבין הפרט (אדם או תאגיד/חברה) לרשויות הציבוריות.
 • המשפט האזרחי עוסק ביחסים שבין הפרטים (אדם או תאגיד/חברה) לבין עצמם.

המשפט המסחרי הינו תת ענף במסגרת המשפט האזרחי, אשר כולל מגוון רחב של דינים משפטיים שרלוונטיים לחיי המסחר בארץ, כגון דיני חוזים, דיני תאגידים, דיני ני"ע ושוק ההון, דיני מיסוי, דיני חיובים, דיני שטרות, דיני מסחר בינלאומי, דיני קנין רוחני, דיני מקרקעין, ועוד.

מהי ליטיגציה מסחרית?

ליטיגציה מסחרית הינה ניהול תיקים לצורך פתרון תביעות, קונפליקטים, וסכסוכים מסחריים-עסקיים בפני גורמים שונים, הן שיפוטיים והן מעין שיפוטיים.

הגורמים השיפוטיים כוללים בעיקרם את מערכת בתי המשפט האזרחיים (שלום, מחוזי, ועליון), בעוד הגורמים המעין שיפוטיים כוללים בעיקרם בוררים ומגשרים/מפשרים.

הסכסוכים המסחריים-עסקיים יכולים לנבוע מכל מיני מצבים ומערכות יחסים שקיימים בעולם העסקי-מסחרי, לרבות סכסוכים בין לקוחות לספקים, סכסוכים בין שותפים, סכסוכים בין בעלי מניות בחברות, תביעות בגין הפרת חוזים שונים (חוזי ייצור, שיווק, הפצה, וכיו"ב), תביעות נגזרות, תביעות ייצוגיות, ועוד.

עו"ד שעוסק בליטיגציה מכונה "ליטיגטור", ועל כן עו"ד שעוסק בליטיגציה מסחרית מכונה "ליטיגטור מסחרי".

אומנות הליטיגציה מחייבת את הליטיגטור לרכוש מיומנות ובקיאות בכל ההיבטים של התחום המשפטי הספציפי שבו הוא עוסק, ולהתעדכן בהם באופן קבוע ושוטף, על מנת לספק ללקוחותיו שירות יעיל ומקצועי.

אגב, ובניגוד לרושם שאולי נוצר בקרב הציבור, מרבית עבודתו של הליטיגטור איננה מתרחשת דווקא בתוך בתי המשפט, כי אם "מאחורי הקלעים", מחוץ לבית המשפט ובתוך משרדו.

שם עליו להשקיע את זמנו בלימוד כל החומר הרלוונטי לתיק, שיחות עם הלקוחות, עריכת ישיבות מקצועיות, התייעצויות עם אנשי מקצוע נלווים לתיק, ניהול מגעים עם באי הכח של הצד השני, ועוד, וזאת לצורך התכנון המקדמי ובניית האסטרטגיה המשפטית והמהלכים הטקטיים של התיק (בבחינת "סוף מעשה במחשבה תחילה") וניהולו השוטף של התיק תוך כדי תנועה ובהתאם לאופן התבצעותו בפועל.

למעשה, ליטיגטור טוב באמת הוא ליטיגטור שישאף ויצליח לפתור את הסכסוך של הלקוח שלו (בין אם הוא התובע ובין אם הוא הנתבע) דווקא מחוץ לכתלי בית המשפט. זאת, כדי לחסוך ללקוח את הצורך להשקיע את כל הזמן, כסף, והאנרגיה הרבה שבדרך כלל כרוכים בניהול תיק בתוך בית המשפט.

מהם הדינים המרכזיים של הליטיגציה המסחרית?

כפי שצויין לעיל, כל סוג של ליטיגציה מצריך התמקצעות ספציפית בתחום המשפטי שבו היא עוסקת, מאחר שלכל תחום משפטי יש את הדין המהותי והדין הפרוצדוראלי שחלים עליו ורלוונטיים לו.

לפיכך, גם לליטיגציה המסחרית יש את הדין המהותי והדין הפרוצדוראלי שחלים עליה, כפי שיוסבר להלן.

הדין המהותי של הליטיגציה המסחרית

הדין המהותי עוסק בהגדרתן וקביעתן של הנורמות המהותיות, מכלול הזכויות והחובות, שקיימות בנושא מסויים ובאמצעות דברי החקיקה והפסיקה.

בהתאם לדין המהותי ייקבעו הזכויות והחובות של כל אחד מהצדדים היריבים בתיק הליטיגציה, ויוכרע הסכסוך ביניהם.

ומאחר שכפי שהוסבר לעיל המשפט המסחרי כולל בתוכו מגוון רב של תחומים משפטיים שונים, כך גם רב מגוון הדינים המהותיים שתיק הליטיגציה המסחרית יכול לערב, כאשר לעתים קרובות הוא יכול לערב יותר מסוג אחד של דין מהותי.

לשם ההמחשה, נניח למשל שמדובר בתיק ליטיגציה מסחרית שעוסק בסכסוך עסקי שפרץ בין בעלי מניות בחברת היי טק שעוסקת בייצור תוכנה ייחודית שפותחה במקור על ידי אחד מבעלי המניות. עיקר הסכסוך נובע מטענות בגין הפרה של אחד מסעיפי חוזה המייסדים שנחתם בין בעלי המניות עם הקמת החברה, ואשר קובע את התנאים להעברת זכויות הבעלות באותה תוכנה מבעל המניות שפיתח אותה לחברה.

הדינים המהותיים הרלוונטיים לתיק זה, כוללים איפוא בעיקרם את דיני החברות (ובעיקר חוק החברות, תשנ"ט-1999); דיני החוזים (ובעיקר חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ז-1973, וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1971), ודיני הקניין הרוחני (ובעיקר חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007).

הדין הפרוצדוראלי של הליטיגציה המסחרית

הדין הפרוצדוראלי עוסק באופן ניהול ההליך המשפטי שדן בסכסוך שהתגלע בין הצדדים.

כלומר, בעוד הדין המהותי עוסק בהכרעה המהותית בסכסוך (לפי השאלה למי מהצדדים יש זכות או חובה כלשהי כלפי הצד השני), אזי הדין הפרוצדוראלי עוסק באופן ניהול ההליך במטרה להביא לאותה הכרעה מהותית באופן הנכון והראוי.

הדין הפרוצדוראלי נחלק אף הוא לשני תחומים: כללי סדרי הדין וכללי הראיות.

כללי סדרי הדין:

כללי סדרי הדין עוסקים בפרוצדורות ובשלבים שלפיהם יש לנהל את ההליך המשפטי.

כאשר מדובר בתיק ליטיגציה מסחרית, דבר החקיקה המרכזי שחל עליו מבחינת סדרי הדין הינו תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018.

כללי סדרי הדין האזרחיים קובעים את הכללים בסוגיות שונות כגון הסמכות העניינית (למשל, בית משפט השלום או מחוזי?) הסמכות המקומית (למשל, בית משפט בתל אביב או בירושלים?), זהות בעלי הדין (מי התובע, מי הנתבע, ומי צד ג'?); סוגי התובענות (למשל, תביעה בדיון רגיל או בדיון מהיר); סוגי הסעדים (זמניים, קבועים); ועוד ועוד.

בנוסף, כללי סדרי הדין האזרחיים קובעים מהם השלבים של ניהול תיק התביעה האזרחית, ואשר כוללים בעיקרם את הגשת כתבי טענות (כתב תביעה, כתב הגנה, כתב תשובה); הליך קדם משפט, הליכי הוכחות, הגשת סיכומים, מתן פסק דין, והליכי הערעור עליו.

כללי הראיות:

כללי הראיות קובעים את הכללים לגבי מעמדן של הראיות השונות שמובאות בפני בית המשפט, ואשר כוללות שלושה סוגים: עדויות של אנשים, מסמכים, וחפצים.

דבר החקיקה המרכזי של נושא זה הינו פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971.

כללי הראיות כוללים בעיקרם את הכללים הבאים:

 1. נטל ההוכחה: נטל ההוכחה עוסק בשאלה על מי מבעלי הדין היריבים מוטל הנטל להוכיח את טענותיו בראיות קבילות ומהימנות, ולשכנע בצדקתן את בית המשפט.
  במשפט אזרחי בכלל, ובליטיגציה מסחרית בפרט, נטל ההוכחה מוטל על התובע, לפי הכלל של "המוציא מחברו עליו הראיה", והתובע יזכה במשפט לפי "מאזן ההסתברויות", כלומר, רק אם הוא יצליח לשכנע את בית המשפט שההסתברות של נכונות טענתו הינה יותר מ-50%.
  (גם במשפט הפלילי הנטל מוטל על התובע, כלומר על המדינה, אולם הנאשם יורשע רק אם המדינה תצליח להוכיח ולשכנע את בית המשפט שהנאשם אכן ביצע את המיוחס לו "מעל לכל ספק סביר").
 2. רלוונטיות/שייכות: האם הראיה שרוצים להגיש בתיק מסויים רלוונטית לו ומוכיחה עובדה כלשהי ששייכת אליו, במיוחד אם היא שנויה במחלוקת.
 3. קבילות: מהן הראיות הרלוונטיות שניתן לקבל בבית המשפט.
  לגבי קבילות עדויות של בני אדם, קיימים, למשל, כללי הכשירות וכלל עדות שמועה. כללי הכשירות קובעים מי כשיר לעדות בפני בית המשפט. בהליך אזרחי כולם לכאורה כשרים להעיד, בעוד שבהליך הפלילי לא ניתן להעיד בני זוג או הורה וילד זה כנגד זה, ועדים נוספים; ואילו כלל עדות שמועה פוסל קבלת עדות מפי השמועה, קרי עדות שלא נתפסה בחושיו של העד עצמו כי אם עדות שהעד שמע אותה או הבין אותה מדבריו של אדם אחר.
  לגבי קבילות מסמכים, קיים למשל כלל הראיה הטובה ביותר, שקובע שכאשר מבקשים להגיש מסמך לבית המשפט חובה בדרך כלל להגיש את המקור שלו.
 4. משקל: מהו המשקל שיינתן לראיות שצלחו את מבחני הכשירות והקבילות מבחינת ערכן ומהימנותן. למשל, לגבי המשקל שיינתן לעדות של בני אדם, סעיף 53 לפקודת הראיות, שכותרתו "משקלה של עדות", קובע כי " ערכה של עדות שבעל-פה ומהימנותם של עדים הם ענין של בית המשפט להחליט בו על פי התנהגותם של העדים, נסיבות הענין ואותות האמת המתגלים במשך המשפט.

לעורכי הדין במשרדנו, הינם גם בעלי ניסיון עשיר בייצוג הליכי פירוק חברות הן מטעם העובדים והן מטעם בעלי המניות.

לפיכך, אם אתם זקוקים לייצוג משפטי חד, מקצועי והגון פנו למשרד עורכי דין הלפגוט, אדרי ושות' עוד היום ונשמח להעניק לכם שירותי ייעוץ וייצוג של עורכי הדין מהמקצועיים והמנוסים בארץ.

 

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן