חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

עמלות כחלק מהשכר הקובע

מתי "תוספת" לשכר תובא בחשבון לצורך חישוב פיצוי פיטורים

עובדים רבים בישראל משתכרים באופן בו משכורתם מחולקת לשכר בסיס/יסוד + "תוספת". לתוספת ישנם כינויים רבים ("עמלות", "בונוס" "פרמיה"), אך הסיבה לכל הכינויים היא אחת: להוציא את התוספת מהשכר הקובע לצורך חישוב זכויותיו של העובד. בהתאם לדין, כאשר מדובר בתוספת המהווה חלק אינטגרלי משכרו של העובד, יש לקחת אותה בחשבון במסגרת התחשיב הקובע לצורך פיצוי פיטורים. עוד נקבע בפסיקה, כי ככל שמועלית טענה כזו ע"י עובד, רובץ עליו גם נטל השכנוע (ראו-ע"ע 537/07 צחי טל נ' אילנות בטוחה בע"מ, פורסם בנבו 10.6.10).

עמלות שכר - עו"ד דיני עבודה הלפגוט ושו'ת

תקנה 1 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב פיצויי פיטורים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד – 1964 (להלן: תקנות פיצויי פיטורים), קובעת מהם רכיבי השכר שיובאו בחשבון לצורך תשלום פיצויים פיטורים. וכך נקבע: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה ותוספת משפחה.

הפסיקה כבר הכירה בכך כי מהות התוספת היא שמלמדת על טיבה ולא כינוי זה או אחר אשר ניתן לאותו רכיב; נדרש מבחן ענייני, שכן במקרים רבים הכינוי לא מעיד על מהות הרכיב (ראו-דב"ע לה/3-70 ערד תעשיות כימיות בע"מ נ' שטנדלר, [פורסם בנבו] פד"ע ז 271).

במצב עניינים בו תחום המכירות בישראל נעשה כה רווח, נקבע כי עמלות המשולמות על בסיס אחוזים ממחזור המכירות או מהרווחים הן חלק מהשכר לצורך תשלום פיצויי פיטורים  (ראו-ע"ע 170/03  יוסי עזרא – יהב פרוייקטים ומיחשוב 1991 בע"מ, פורסם בנבו, 15.11.2004 וכן ע"ע 300048/98  עובדיה סימן – הסתור בע"מ, פורסם בנבו, 26.3.2002).

תקנה רלוונטית נוספת לעניין חישוב העמלות: תקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים אשר קובעת כי "היה שכר עבודתו של עובד כולו או מקצתו משתלם בעד ביצוע עבודה מסוימת או בחלק מהפדיון או שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרת, יראו כשכרו האחרון ביחס לשכר כאמור את השכר הממוצע של שנים עשר החדשים שקדמו לפיטורים". כלומר, על מנת שסכום המשתלם כשכר עבודה יהווה "תוספת" שאיננה מהווה חלק מהשכר הקובע לחישוב פיצויי פיטורים, צריך שהתשלום יהא  מותנה בתנאי או במצב, באופן שאם לא מתקיים התנאי או משתנה המצב -חדל התשלום (ראו-דב"ע נו/3-22 דורית פני גיל נ' טכנולוגיה מתקדמת בע"מ, פורסם בנבו, ניתן ביום 18.4.96)

לפיכך, במקרה בו בתלוש השכר מופיעה המילה "בונוס" או "פרמיה", אך התוספת במהותה היא למעשה עמלה המתווספת לשכר כאחוז ממכירה, הרי שיש להכיר בתוספת כחלק מהשכר הקובע לחישוב פיצויי פיטורים. במקרה שבו התוספת משתנה בכל חודש, היא תחושב לפי ממוצע העמלות ב 12 חודשי ההעסקה האחרונים+ שכר הבסיס. כל זאת ככל שמדובר בתוספת שאינה פיקטיבית, היות וכאמור לא השם יקבע אלא המהות.

לשאלות נוספות בנושא עובד-מעביד פנו לייעוץ מקצועי של חברת עו"ד דיני עבודה

השאירו פרטים או צרו קשר איתנו כבר היום>> 03-5663073

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן