חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

פיטורים בזמן חופשת מחלה

סעיף 4א לחוק דמי מחלה קובע כי מעביד לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי החוק או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית שלו, כלומר עד אשר יסתיימו לו ימי מחלתו הצבורים.

ואולם, לכלל הנ"ל יש מספר חריגים שהתקיימותם מאפשרת פיטורים בזמן מחלה.

פיטורים בזמן מחלה- החריג לכלל:

  1. המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים (על פי הדין) בטרם נעדר העובד עקב מחלתו.
  2. מקום העבודה פסק מלפעול, הפסקה שאינה זמנית או שהמעסיק הוכרז פושט רגל/ ניתן נגדו צו פירוק.

יודגש, במידה ולא צבורים לעובד ימי מחלה/ אזלו לעובד ימי המחלה אולם העובד עדיין נעדר בעקבותיה או אז לא יחול הכלל האוסר פיטורים בזמן חופשת מחלה (שכן ימי חופשת המחלה הצבורים אזלו)

פיטורים בזמן חופשת מחלה

על המעסיק לנהוג בזהירות בטרם יפטר עובד בזמן מחלה:

על אף העובדה כי אין חוק האוסר פיטורי עובד שנעדר עקב מחלתו כאשר אין לעובד ימי מחלה צבורים, מגמתם של בתי הדין לעבודה היא לראות בפיטורים בחמת מחלה כפיטורים שלא כדין.

במצב זה, יהא על המעסיק להרים את נטל הראיה לפיו פיטורי העובד לא באו לעולם אך בשם היעדרות העובד מחמת מחלה.

במילים אחרות- מגמת הפסיקה היא לראות בפיטורים בזמן חופשת מחלה חוסר תום לב של המעסיק, שמצדו יצטרך להוכיח שיקולי פיטורים רלוונטיים, גם במצב בו לעובד אין ימי מחלה צבורים.

טוב יעשה מעסיק, אם יברר את הכשירות העתידית של אותו עובד. במידה ומדובר במוגבלות ממשית, יבחן המעסיק אם ניתן לשבץ את העובד בתפקיד אחר בחברה או לחילופין לקיים התאמות במקום העבודה נוכח מצבו הרפואי החדש. נכונות המעסיק לבצע התאמות כאמור יש בה כדי להעיד על תום לבו ותילקח בחשבון ע"י בתי הדין בבואם לבחון את נסיבות סיום העסקת העובד.

בכל מקרה כזה או אחר, מומלץ להיעזר בעו"ד דיני עבודה המתמחה בתחום.

*המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

מאמרים נוספים
דילוג לתוכן