חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

פיטורים של עובדת בהריון

פיטורים של עובדת בהריון – סעיף 9 לחוק עבודת נשים, קובע כי ניתן לפטר עובדת הנמצאת בהריון רק בהיתר של הממונה על חוק עבודת נשים וזאת בכפוף לכך שהעובדת צברה וותק שלפחות שישה חודשי העסקה. מכאן, כי עבודת בהריון אשר פוטרה ממקום עבודתה, אך טרם צברה וותק של שישה חודשי העסקה תהיה זכאית לסעד מאת בית הדין לעבודה רק במידה ותוכל להוכיח כי פיטוריה הינם מחמת הריונה.

לפיכך, במקרים שבהם הפיטורים באו לעולם בסמוך להודעת העובדת אודות הריונה, הרי שסמיכות הזמנים כמו גם ראיות נוספות, מאפשרות לעובדת לטעון לאפליה מחמת הריונה. במקרה  שכזה, תוכל העובדת לזכות בפיצוי מכוח הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה אף ללא הוכחת נזק.

לאחרונה פסק בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פיצוי בסך של 50,000 ₪ לעובדת שפוטרה בזמן הריונה. בסע"ש (אזורי ת"א) 10190-06-16 שושנה ויס – גוטסמן ובניו החזקות בע"מ (פורסם בנבו, 20.01.2019). במקרה זה, מדובר היה בעובדת אשר הועסקה במשך 5.5 חודשים, עד לפיטוריה. העובדת טענה, כי בעקבות הודעתה על הריונה בפני המעסיקה, הורעו תנאי עבודתה בהדרגה עד לפיטוריה, וזאת עוד  בטרם מלאו 6 חודשים להעסקתה. מנגד, טענה החברה כי העובדת עבדה בשעות נוספות בניגוד להוראות מנהליה והתנהלות זו היא שהובילה לפיטוריה.

ואולם, משום שהעובדת לא צברה וותק של שישה חודשי העסקה בחברה, פנה בית הדין להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. סעיף 2 לחוק אוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו, מחמת הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית וכו' בכל הקשור לקבלתם לעבודה, תנאי עבודתם, קידומם, הכשרתם ופיטוריהם.

מידע נוסף בנושא פיטורים בהריון ניתן למצוא במאמר "כל מה שצריך לדעת על פיטורים בהריון".

פיטורים של עובדת בהריון

בית הדין קבע כי לאחר בחינת הנסיבות, כי המעסיקה פגעה בתנאי העסקתה של העובדת בניגוד לחוק השוויון, דבר שהביא בסופו של דבר לפיטוריה. לפיכך, פסק לזכות העובדת פיצוי כספי בגובה 50,000 ₪ בגין הפגיעה בתנאי העסקתה, בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

בנוסף, קבע בית הדין האזורי לעבודה לעניין הפרת חובת השימוע במקרה זה, כי החברה פגעה בזכותה של העובדת להליך שימוע תקין לפני קבלת החלטה על פיטוריה, ובכלל זה נפגעה זכותה לקבל אפשרות להפריך את הטענות כלפיה, להביא תימוכין לגרסתה ולנסות לשכנע את מקבל ההחלטה שלא לפטרה. בית הדין הטעים כי לצד זכות העובדת, עומדת חובת המעסיקה להציג בפני העובדת את הטענות המועלות כלפיה, ולשמוע את טיעוניה בלב נקי ובנפש חפצה, קודם שתקבל הכרעה סופית. אך במקרה זה, הטענות אשר הועלו במהלך השימוע לא פורטו כראוי ועל כן נקבע כי העובדת תהא זכאית לפיצוי בנוסף בגין הליך פיטורים שלא כדין.

הנה כי כן, בית הדין לעבודה, קבע במספר רב של מקרים כי פיטוריה של עובדת בהריון, אך בשל הריונה, מקימים לעובדת זכות לקבל פיצוי אף במקרים בהן העובדת הועסקה בתקופה שאינה עולה על שישה חודשים. יתרה מזו, בשל נטל ההוכחה המיוחד בתביעות מסוג זה, יהיה על העובדת להצביע על "ראשית ראיה" כי פיטוריה נגועים באפליה פסולה  מחמת הריונה, בכדי להעביר את הנטל ההוכחה שלא היתה אפליה כנטען על כתפיו של המעסיק.

לסיכום, במידה ועובדת אשר פוטרה בהריון יכול להציג ראיות שמצביעות על קשר סיבתי בין הריונה לפיטוריה, הרי שקמה לה הזכות להגיש תביעה לפיצוי ללא הוכחת נזק בסך של 50,000 ₪ בהתאם להוראות חוק שיווין הזדמנויות בעבודה על אף שלא צברה וותק של שישה חודשי העסקה.

השאירו פרטים להתייעצות עם עורך דין דיני עבודה

מאמרים נוספים
דילוג לתוכן