חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

קבלת פיצויי פיטורים

האם עובד יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורין עבור ימים אשר בהם הוא נעדר מעבודתו בגלל שביתה?

רופאת שיניים שהגישה תביעה בגין תשלומי פיצויים נמוכים שקבלה בעקבות שביתה, הגישה תלונה על כך ובית הדין לעבודה קבל את תביעתה.

ישנם מקומות עבודה ציבוריים אשר בהם פוצחים העובדים מידי פעם בשביתה. יש לכך כמובן סיבות שונות ומגוונות ולא נידרש להם כעת. אך השאלה הנשאלת היא לגבי זכויות העובדים באותו מקום עבודה כאשר הם באים לחשב את דמי הפיצויים המגיעים להם כחוק גם עבור ימים אלו אשר בהם נאלצו מכורח הנסיבות להיעדר מעבודתם.

כאן חשוב שנדגיש את ההתייחסות החוקית לימי שביתה.

מהי ההגדרה של שביתה כאשר מדובר בנושא של פיצויי פיטורים?

ימי שביתה נכללים באופן ברור וחד משמעי כחלק אינטגרלי מהרצף של תקופת העבודה של העובד. ימי השביתה אינם יכולים לפגוע בזכאות העובד לקבל דמי פיצויים גם עבור אותם ימי שביתה שהיו אמורים להיות ימי עבודה מבחינתו. זאת גם אם הוא לא קבל שכר עבור אותם ימים אשר בהם נאלץ שלא לעבוד.

הרקע העובדתי של המקרה

רופאת השיניים הייתה מועסקת באחת מקופות החולים. בחודשים מרץ עד יוני שבשנת 1983 היא נעדרה עבודתה שלא מרצונה, זאת בעקבות שביתה של קופת החולים באותו זמן. כאשר קבלה את תשלומי הפיצויים בגין שנות העבודה שלה, היא קבלה סכום שהיה נמוך מהסכום אשר אליו הייתה זכאית. היא הגישה תביעה באמצעות עו"ד דיני עבודה נגד קופת החולים ותבעה לקבל את המגיע לה גם עבור אותם חודשים אשר בהם נעדרה מעבודתה, זאת למרות שהיא לא קבלה שכר עבור אותם חודשים.

קופת החולים טענה כי כאשר מדובר בשביתה אשר בגינה העובדים אינם זכאים לקבל שכר עבודה, הרי שאין לקחת את אותה התקופה בחשבון כאשר באים לחשב את פיצויי הפיטורין.

פיצויי פיטורין

פסק הדין שהתקבל מטעם בית הדין לעבודה

בית הדין לעבודה הפנה לסעיף  2(6) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963 הקובע כי שביתה אינה מפסיקה למעשה את מניין הרציפות של העבודה ועל כן היא אינה פוגעת בזכאותו של העובד לקבל פיצויי פיטורים .

על השאלה האם תקופת השביתה עשויה להיכלל במניין ימי העבודה לצורך חישוב ימי העבודה לצורך צבירת זכויות לפיצויי פיטורין, נקבע בבית הדין כי ימי השביתה כן נספרים במניין התקופה אשר בגינה נצברות הזכויות לקבלת פיצויי פיטורים, זאת בהיעדר כל הוראה אחרת בנושא.

לאור כל זאת, החליט בית הדין לעבודה לקבל את התביעה בנושא זה ואף קבע כי על קופת החולים לכלול גם את ימי השביתה במסגרת התקופה אשר קובעת את חישוב פיצויי הפיטורין.

משמעות הפסיקה היא שימי שביתה נכללים כחלק מרצף של תקופת עבודה והיא אינה יכולה לפגוע בזכאותו של העובד לצורך קבלת פיצויי פיטורין, זאת גם אם העובד לא קבל שכר על ימים אלו.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן