זכויות עובד בטיפולי פוריות

ישנם חוקים מיוחדים אשר מסדירים עבודת נשים. כך זה עם אישה הרה שחל איסור לפטר אותה בגלל ההיריון ובמקרים רבים אין לפטר אותה במהלך תקופת ההיריון שלה גם אם הפיטורין אינם בגלל ההיריון. כך גם עם אישה שעוברת טיפולי פוריות. יש לה זכויות רבות וחשוב שהן העובדת והן המעסיק יהיו מודעים לזכויות הללו.

מהם הזכויות של עובד בטיפולי פוריות

דיני העבודה מסדירים את זכויותיו של העובד הישראלי כאשר אין מצב שהמעסיק יתעמר בעובד ולא יעניק לו את הזכויות המגיעות לו על פי חוק. כך זה גם עם נשים הנמצאות בתהליכי פוריות.

אין לפטר כלל עובדת וגם עובד אשר נמצאים בתהליך של פוריות. אם עולה צורך לפטר את העובדת מסיבה כזו או אחרת, חובה לקבל אישור מטעם הממונה על עבודת נשים.

בכל מקרה אשר בהם פוטרה העובדת ולא הייתה לכך הצדקה, גם אם התקבל כביכול אישור על כך אך על פי דעתה של העובדת לא היה לכך הצדקה, באמצעות חוק ייצוג העובדים תהיה רשאית, לפנות אל בית המשפט ולערער על החלטתו של הממונה על החוק לעבודת נשים.

זכויות עובד בטיפולי פוריות

מה אורך התקופה אשר בהם מוגנים העובדים הנעדרים בשל טיפולי פוריות – מפני פיטורין?

במשך תקופת ההיעדרות בעקבות הטיפולים כמו כן במשך 150 יום אחר כך, חל איסור על המעסיקים לפטר את עובדיהם או אפילו לפגוע בשכרם וזאת רק על ידי היתר מיוחד. עובד או עובדת אשר פוטרו בתקופה זו רשאים להגיש תביעה על כך על הממונה על עבודת נשים ובמקרה הצורך להיעזר בשירות של עורך דין.

ימי פוריות על חשבון ימי מחלה

היעדרות עובדים בשל טיפולי פוריות הם בדרך כלל על חשבון ימי המחלה אשר צבורים לזכותם. העובדים שנעדרים בשל טיפולי פוריות, יהיו זכאים בדומה לחישוב של ימי מחלה. החל מהיום השני להיעדרותם הם יוכלו לקבל דמי מחלה בגובה של 50% משכרם.

בדומה לימי מחלה, החל מהיום השלישי והלאה הם יהיו זכאים לשכר מלא בדומה לימי מחלה רגילים.

הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי

כאשר ישנו חוזה עבודה אישי או הסכם קיבוצי בין העובד לבין המעסיק אזי רק במקרה והתנאים של חוזה העבודה מיטיבים עם העובד – הם יהיו תקפים. אך במקרה והחוזה יכלול פרטים הגורעים מהטבות של העובד הרי שהדבר ייחשב כעבירה על החוק ומובן שאלו לא יהיו כלל ברי תוקף.

זכויות עובד בטיפולי פוריות – כיצד ממשים את הזכויות?

במקרה של טיפולי פוריות, על העובד להודיע למעסיק בדבר ימי ההיעדרות הצפויים ואף להציג אישור מאת הרופא המטפל.

מה יקרה כאשר נגמרו ימי המחלה הצבורים של העובד או העובדת?

במקרה שכזה המעסיק רשאי, אך הוא אינו חייב לעשות שימוש בדמי המחלה העתידיים של העובד. כמו כן רשאי העובד לבקש כי יקזזו לו את ימי החופשה השנתית לטובת הימים בהם הוא צריך להיעדר בשל טיפולי הפוריות.

כמו כן יכול העובד לצאת לחופשה ללא תשלום.

במידה ולא ברורים זכויות העובד רשאי לפנות לייעוץ במשרד עורך דין לענייני עבודה לקבלת מידע נוסף.

מאמרים נוספים
דילוג לתוכן