חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

אפליה על רקע גיל, האמנם?

במרבית מסמכי קורות החיים הנשלחים מדי יום למעסיקים מצוינת שנת הלידה של המועמד.

מן המפורסמות הוא כי למעסיק אסור לשאול עובד פוטנציאלי בראיון עבודה אודות תכניותיו העתידיות להרחבת משפחתו, אולם, רבים מן המועמדים לא מודעים לכך שציון שנת הלידה בטופס קורות החיים איננה חובה. למרות הדעה הרווחת, אפליה על רקע גיל אסורה ולכן, למעסיק אף אסור לשאול לגילו של המועמד במהלך ראיון העבודה.

אפליה על רקע גיל

הקביעות של בית הדין

הסיבה לכך ברורה, עו"ד דיני עבודה ומערכת דיני העבודה מבקשים למנוע אפליה, בין היתר על רקע גיל. מגמת הפסיקה בעניין זה ברורה, לא רק שעל המעסיק אסור להפלות עובדים ומועמדים על רקע גיל, אלא עליו לשקול ביתר חיוב המשך העסקתו של עובד מבוגר.

על רקע מגמה זו קבע לאחרונה בית הדין האזורי לעבודה כי פיטוריו של מרצה יליד 1950 מן המכללה נעשתה על משיקולים ענייניים ולא מטעמים של אפליה על רקע גיל.

לשיטתה של המכללה פיטוריו של המרצה באו לעולם עקב התנהלותו ורמת הוראת הקורס אותו העביר.

יחד עם זאת, למרות קביעת בית הדין כי שיקולים ענייניים בלבד הם שהובילו לפיטוריו של המרצה, לא נעלמה מעיניהם העובדה כי בכל זאת מדובר בעובד המצוי שנים בודדות לפני גיל הפרישה ועל המכללה היה לקחת בחשבון עובדה זו ולפטרו סמוך ככל הניתן למועד בו היה בידי המכללה מלוא המידע שהוביל לקבלת ההחלטה לפטרו.

אפליה על רקע גיל ע"פ חוק שוויון הזדמנויות

סעיף 9(א) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע, כי ככל שעולה ע"י העובד טענת אפליה על רקע גיל, נטל ההוכחה כי אפליה לא התקיימה יועבר למעסיק. במקרה שלפנינו אמנם השתכנע בית הדין כי המכללה לא פיטרה את המרצה משיקולים פסולים ומפלים אולם מרבית הטעמים בגללם נמצא התובע בלתי מתאים להוראת הקורס היו ידועים לנתבעת כשנה בטרם התקבלה ההחלטה לפטרו מבלי לעדכן אותו.

עובדה זו קריטית היות ומדובר בשנה בה המרצה הפך למועמד אטרקטיבי פחות בעיני מעסיקים פוטנציאלים, זאת בשל קרבתו ההולכת לגיל פרישה ועל כן פסק בית הדין כי מדובר בפיטורים שלא כדין וזיכה את המרצה בפיצויים גבוהים בסך 40,000 ש"ח.

פסיקה זו ממשיכה קו ברור של החמרה עם מעסיקים הנוקטים באפליה כלפי עובדיהם הגם שלא התקיימה כאן אפליה מצד המכללה, אלא בעיקר חשש מפני אפליה על רקע גיל עתידית ע"י מעסיקים אחרים.

סעש (ת"א) 19243-02-15

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן