חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

גניבה ממעסיק

סעיף 391 לחוק העונשין עוסק במקרים של גניבה בידי עובד וקובע כי עובד הגונב נכס של מעסיקו או הגיע לידי העובד בשביל מעסיקו, וערכו עולה על אלף ₪, דינו מאסר שבע שנים. החומרה של עבירת גניבה ממעסיק מתבטאת בגובה העונש ונובעת מהפרת האמונים שבעצם מעשה הגניבה – העובד מעל באמון המיוחד שנתן בו המעסיק, כאשר הפקיד בידי עובדו את רכושו וסמך עליו שיפעל ביושר.

סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים, קובע כי בנסיבות מיוחדות רשאי בית הדין האזורי לעבודה להורות על הפחתת פיצויים או על שלילתם. התכלית שבהפחתת או שלילת פיצויי הפיטורין היא להביא להענשת העובד בגין עבירת משמעת חמורה ולהרתיע עובדים אחרים.

עם זאת, כאשר בית הדין לעבודה דן בסנקציה של פיטורים תוך שלילת או הפחתת פיצויי הפיטורין, נבחנות כלל נסיבות המקרה ובין היתר ניתן משקל לכך שעצם הפיטורים מהווים לעונש חמור כשלעצמו.

לאחרונה פסק בית הדין האזורי לעבודה בחיפה פיצויי פיטורין לעובד אשר נחשד בגניבה ממעסיקו ופוטר לאור חשדות אלו. בית הדין קבע כי טענת הגניבות לא הוכחה ברמה הנדרשת ולפיכך, אין מקום להורות על שלילת הפיצויים (סע"ש (אזורי חי') 4786-09-15 רימון מועדי – אס או אס אנרגיה אקספרס בע"מ )פורסם בנבו, 28.08.2018)).

מעסיק המבקש לטעון כי עובדו גנב ממנו – עליו נטל ההוכחה. בנוסף, במקרה של גניבה ממעסיק, יש צורך במידת הוכחה מוגברת, מעבר לזו הדרושה במשפט אזרחי רגיל. עם זאת, המעסיק יכול להוכיח את טענותיו בדבר הגניבה גם באמצעות ראיות נסיבתיות, ובלבד שהמסקנה היחידה שתעלה מהן תהיה כי העובד ביצע את הגניבה המיוחסת לו.

גניבה ממעסיק

בית הדין קבע כי דוחות העצירה שהגיש המעסיק, אין בהם כדי להוות ראייה לגניבה. יתרה מכך, המעסיק לא הוכיח שנגנב ממנו בוודאות – החוסרים יכולים לנבוע מנסיבות שאינן גניבה. בית הדין קובע כי המעסיק יכל לאמת את החשד בדרך פשוטה והיא הצבת כלי טכנולוגי שיהווה לתשתית ראייתי לחשדותיה (בנסיבות המקרה – ברז ממוחשב המחובר למכלית הדלק, אשר יתעד את פתיחתו). בית הדין הוסיף כי ככל שקיים מתחם סטייה בנוגע לכמות המלאי של המעסיק – חוסרים שנמצאים בתוך מתחם הסטייה אינם ראייה מספקת לגניבה. בנוסף, בית הדין נתן משקל רק לשאלה האם המעסיק הגיש תלונה למשטרה ואם כן, מה התברר במהלך החקירה.

לאור נטל ההוכחה המוגבר, בית הדין נתן משקל להלכה הקובעת כי מקום בו בעל דין נמנע מלהציג מסמך, חזקה שאילו היה מציג אותו מסמך היה בו כדי לפעול לחובתו. נקבע כי הימנעותו של המעסיק מלהציג את טופס התלונה שהגיש לכאורה למשטרה והימנעותו מלעדכן במצב בירור התלונה עומדים לחובתו. בנוסף, לדוחות העצירה של מערכת איתוראן לא צורפו מספרי הרכב ותיעוד הנהג בו ולכן, הדוחות הנ"ל אינם מהווים ראיה חזקה דייה (בהתאם לנטל המוגבר) ואי הבאת ראייה פועלת לחובתו של המעסיק.

אף שבית הדין קיבל את גרסת המעסיק כי העובדים עצרו בנקודת העצירה גם במהלך זמן העבודה ללא ידיעתו של המעסיק ושלא לצרכי העבודה, וההסברים שסופקו על ידם בעניין זה היו מבולבלים ובלתי משכנעים, האמור יכול שיצביע על הפרת משמעת מצדם אולם אינו עולה כדי הוכחה מספקת לטענת הגניבות ככלל, ובהיקפים הנטענים בפרט.

לסיכום, נטל ההוכחה המוטל על מעסיק שטוען לגניבה על ידי עובדו הוא מוגבר. אמנם באפשרותו לבסס את טענתו על ראיות נסיבתיות אולם יחד עם זאת, על הראיות הנסיבתיות להוביל למסקנה אחת ויחידה והיא שהעובד החשוד ביצע את המעשה שמייחס לו המעביד.

לפיכך, במידה ואת/ה זקוק/ה לייעוץ משפטי בעניין גניבה ממעסיק יש לבחור בעו"ד לדיני עבודה, הבקיא ברזי משפט העבודה

אין לראות באמור לעיל משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייצוג משפטי הניתן ע"י עו"ד דיני עבודה הבקיא בתחום.

חומרת העבירה

גניבה בידי עובד היא עבירה חמורה מאוד בחוק העונשין, ולפי סעיף 391 דינה הוא 7 שנות מאסר בפועל.

בדרך כלל, גניבה ממעביד מתאפיינת בכסף, אך לא רק. לעתים הגניבה היא של ציוד, מסמכים, והיא יכולה אף להתפתח לכדי קניין רוחני.

בכל אשר נוגע לקניין רוחני, הרי שמחובתה של החברה להגן על המידע שלה, לעשות זאת באופן משפטי, ולעגן זאת במסגרתו של חוזה ההעסקה.

לצורך עניין זה, המחוקק אף הגדיל לעשות וחוקק את חוק העוולות המסחריות; זוהי בעצם מסגרת אליה יש לפנות כאשר ישנו סכסוך ובו החברה טוענת כי עובד מסוים גנב או ביצע נטילה של סודות מסחריים.

הפסיקה קבעה שכדי שהחוק אכן יחול, יש להוכיח כי אכן מדובר בגזילה מאסיבית. למשל: כאשר מדובר ברשימת לקוחות, יש להוכיח שהגזילה אכן גרמה בפועל לנזקים חמורים. ישנם מצבים ובהם חברה נאלצת להכריז על סגירת עסק שכן שמטו את הקרקע שעליה היא עמדה.

בנסיבות מסוימות אפשר להגיש אף תלונה במשטרה וכן תביעה אזרחית.

האם ניתן לפטר את העובד מידית?

כאשר מוגשת תלונה במשטרה כנגד עובד החשוד בגניבה, הרי שזו תתייחס לעניין במלוא הרצינות ותראה בה כעבירה חמורה.

העובד החשוד יזומן לחקירה, ובמהלכ היוצגו בפניו כל הראיות הרלוונטיות. עם תום החקירה, יועברו החומרים אל הפרקליטות.

החל מהגעת החומרים החקירתיים אל הפרקליטות, ביכולתה לגבש כתב אישום.

בנסיבות שכאלו, החברה ראשית לסיים את העסקתו של העובד וכן לדרוש לשלול את פיצויי הפיטורין ואת ההודעה המוקדמת לה זכאי העובד.

נוסף על כך, יש לדעת כי במיה ואכן הוחלט להגיש כתב אישום כנגד העובד, הרי שהחברה ראשית להגיש תביעה כנגד הנזקים שנגרמו לה מכוח עוולות מסחריות ומכוח פיקוח על העסקה (שכן גניבה בידי עובד ממעביד היא הפרה מובהקת של הסכם העסקה).

בנסיבות אלו, רשאית החברה לדרוש מן העובד לפצות אותה בנזקים שנגרמו לה.

כיצד מעסיק יכול להוכיח שהעובד אכן גנב ממנו?

חשוב לציין כי גניבה ממעסיק היא עבירה חמורה שמחייבת התייחסות רצינית ובדיקת ראיות מדוקדקת. וודאי שלא נרצה להפנות אצבע מאשימה ללא כל סימוכין לכך.

על-כן, ישנם צעדים שונים בהם ניתן לנקוט ואמצעים משפטיים שמוטב להכיר ולהיוועץ אודותיהם עם עורך דין.

תיעוד ואיסוף ראיות

במידה וישנן מצלמות אבטחה באזורים רגישים הרי שאלו יכולות לספק ראיות חותכות וקבילות משפטית. במידת הצורך הרי שמומלץ להתקין מצלמות לצורך גיבוש הראיות, וכל שכן מצלמות נסתרות.

הקפידו לשמור על רישומים מדויקים של מלאי, מכירות והוצאות, דבר שיסייע בזיהוי פערים וחריגות תוך הצלבת שעות ונוכחות של עובדים.

בנוסף, תיעוד מדויק של כל העסקאות הפיננסיות יכול לחשוף גניבה או הונאה ולספק היבט נוסף וחשוב גם כן.

בדיקות פתע

בדיקות פתע למלאי יכולות לא רק לאתר את הגנב, אלא גם להרתיע מפני גניבות נוספות. בדיקות פתע סדירות יכולות לגלות פערים במלאי בזמן אמת.

כך נכון הדבר גם לגבי עריכת ביקורות פתע לחשבונות הבנק ולספרי החשבונות אשר יכולה לחשוף פעולות חשודות.

גביית עדויות

עובדים אחרים יכולים לספק מידע חשוב על פעולות חריגות או חשודות של הקולגה. עם זאת, כמובן שחשוב לבחון היטב את הדינמיקה שבמשרד ולא חלילה לחשוף שישנם חשדות בקרב מקבלי ההחלטות.

בנושא זה הרי שמומלץ גם לעשות שימוש במומחים כגון חוקרים פרטיים שיוכלו במידת הצורך לעזור באיסוף ראיות קבילות בבית המשפט.

במידה ואכן ישנן ראיות מוצקות, יש לפנות למשטרה ולהגיש תלונה רשמית. במקביל ניתן להגיש תביעה אזרחית כנגד העובד לצורך קבלת פיצוי על הנזק.

מעוניינים בייעוץ משפטי אודות גניבה ממעסיק?

משרדנו מייצג מעסיקים הן בהגנה מפני תביעות עובדים והן בנקיטת צעדים משפטיים כנגד עובדים אשר ביצעו פעולות עברייניות או שסותרות באופן ניכר היבטים חוזיים שונים (כגון שמירה על סודות מסחריים, גניבת מידע וכיוצא בזאת).

בכל שאלה והתייעצות בנושא, צרו עמנו קשר טלפוני או השאירו פניה באתר.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן