חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

גניבה ממעסיק

סעיף 391 לחוק העונשין עוסק במקרים של גניבה בידי עובד וקובע כי עובד הגונב נכס של מעסיקו או הגיע לידי העובד בשביל מעסיקו, וערכו עולה על אלף ₪, דינו מאסר שבע שנים. החומרה של עבירת גניבה ממעסיק מתבטאת בגובה העונש ונובעת מהפרת האמונים שבעצם מעשה הגניבה – העובד מעל באמון המיוחד שנתן בו המעסיק, כאשר הפקיד בידי עובדו את רכושו וסמך עליו שיפעל ביושר.

סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים, קובע כי בנסיבות מיוחדות רשאי בית הדין האזורי לעבודה להורות על הפחתת פיצויים או על שלילתם. התכלית שבהפחתת או שלילת פיצויי הפיטורין היא להביא להענשת העובד בגין עבירת משמעת חמורה ולהרתיע עובדים אחרים.

עם זאת, כאשר בית הדין לעבודה דן בסנקציה של פיטורים תוך שלילת או הפחתת פיצויי הפיטורין, נבחנות כלל נסיבות המקרה ובין היתר ניתן משקל לכך שעצם הפיטורים מהווים לעונש חמור כשלעצמו.

לאחרונה פסק בית הדין האזורי לעבודה בחיפה פיצויי פיטורין לעובד אשר נחשד בגניבה ממעסיקו ופוטר לאור חשדות אלו. בית הדין קבע כי טענת הגניבות לא הוכחה ברמה הנדרשת ולפיכך, אין מקום להורות על שלילת הפיצויים (סע"ש (אזורי חי') 4786-09-15 רימון מועדי – אס או אס אנרגיה אקספרס בע"מ )פורסם בנבו, 28.08.2018)).

מעסיק המבקש לטעון כי עובדו גנב ממנו – עליו נטל ההוכחה. בנוסף, במקרה של גניבה ממעסיק, יש צורך במידת הוכחה מוגברת, מעבר לזו הדרושה במשפט אזרחי רגיל. עם זאת, המעסיק יכול להוכיח את טענותיו בדבר הגניבה גם באמצעות ראיות נסיבתיות, ובלבד שהמסקנה היחידה שתעלה מהן תהיה כי העובד ביצע את הגניבה המיוחסת לו.

גניבה ממעסיק

בית הדין קבע כי דוחות העצירה שהגיש המעסיק, אין בהם כדי להוות ראייה לגניבה. יתרה מכך, המעסיק לא הוכיח שנגנב ממנו בוודאות – החוסרים יכולים לנבוע מנסיבות שאינן גניבה. בית הדין קובע כי המעסיק יכל לאמת את החשד בדרך פשוטה והיא הצבת כלי טכנולוגי שיהווה לתשתית ראייתי לחשדותיה (בנסיבות המקרה – ברז ממוחשב המחובר למכלית הדלק, אשר יתעד את פתיחתו). בית הדין הוסיף כי ככל שקיים מתחם סטייה בנוגע לכמות המלאי של המעסיק – חוסרים שנמצאים בתוך מתחם הסטייה אינם ראייה מספקת לגניבה. בנוסף, בית הדין נתן משקל רק לשאלה האם המעסיק הגיש תלונה למשטרה ואם כן, מה התברר במהלך החקירה.

לאור נטל ההוכחה המוגבר, בית הדין נתן משקל להלכה הקובעת כי מקום בו בעל דין נמנע מלהציג מסמך, חזקה שאילו היה מציג אותו מסמך היה בו כדי לפעול לחובתו. נקבע כי הימנעותו של המעסיק מלהציג את טופס התלונה שהגיש לכאורה למשטרה והימנעותו מלעדכן במצב בירור התלונה עומדים לחובתו. בנוסף, לדוחות העצירה של מערכת איתוראן לא צורפו מספרי הרכב ותיעוד הנהג בו ולכן, הדוחות הנ"ל אינם מהווים ראיה חזקה דייה (בהתאם לנטל המוגבר) ואי הבאת ראייה פועלת לחובתו של המעסיק.

אף שבית הדין קיבל את גרסת המעסיק כי העובדים עצרו בנקודת העצירה גם במהלך זמן העבודה ללא ידיעתו של המעסיק ושלא לצרכי העבודה, וההסברים שסופקו על ידם בעניין זה היו מבולבלים ובלתי משכנעים, האמור יכול שיצביע על הפרת משמעת מצדם אולם אינו עולה כדי הוכחה מספקת לטענת הגניבות ככלל, ובהיקפים הנטענים בפרט.

לסיכום, נטל ההוכחה המוטל על מעסיק שטוען לגניבה על ידי עובדו הוא מוגבר. אמנם באפשרותו לבסס את טענתו על ראיות נסיבתיות אולם יחד עם זאת, על הראיות הנסיבתיות להוביל למסקנה אחת ויחידה והיא שהעובד החשוד ביצע את המעשה שמייחס לו המעביד.

לפיכך, במידה ואת/ה זקוק/ה לייעוץ משפטי בעניין גניבה ממעסיק יש לבחור בעו"ד לדיני עבודה, הבקיא ברזי משפט העבודה

אין לראות באמור לעיל משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייצוג משפטי הניתן ע"י עו"ד דיני עבודה הבקיא בתחום.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן