חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

דמי הבראה

כל עובד זכאי לחופשה ועל פי חוק אמור מקום העבודה לממן לו דמי הבראה. המטרה היא לשלוח את העובד לחופשה על מנת שהוא יוכל לשוב למקום העבודה בכוחות מחודשים.

בשנים עברו שולמו דמי ההבראה לעובד בהתאם לקבלות אותם הציג מבית ההבראה שם שהה. אך כיום מחושב התשלום ואף משולם לעובד ללא תלות בייעוד המקורי שלו.

לרוב יקבל העובד את דמי ההבראה אחת לשנה, על פי רוב זה יהיה בקיץ אך ניתן לשלם אותו בכל חודש אחר בשנה ואף לחלק אותו לתשלומים חודשיים. נלמד מעט על אודות הנושא של דמי הבראה.

דמי הבראה

מי זכאי לקבל דמי הבראה?

כל עובד אשר סיים והשלים שנת עבודה אחת לפחות במקום עבודה מסוים זכאי ליהנות מדמי הבראה בהתאם לוותק אשר אותו צבר במקום העבודה. במגזר הפרטי זה יהיה על בסיס 378 ש"ח ליום ובמגזר הציבורי 426 ₪ ליום.

עובדי קבלן ועובדים בענפים מסוימים נהנים מתנאים טובים יותר ביחס לתנאים אשר מהם נהנים כלל העובדים.

לבירור זכאות עבור דמי הבראה ניתן להיעזר בעורך דין לדיני עבודה הלפגוט אדרי.

כיצד מחושבים דמי הבראה?

את דמי ההבראה מחשבים בהתאם לוותק של העובד במקום העובדה בהתחשב בהיקף המשרה שלו כמו גם בהתאם לתקופת ההעסקה שלו משך אותה שנה.

את מספר ימי ההבראה משלמים בהתאם לשנות הוותק אותו צבר העובד במקום העבודה.

לאחר שנה ראשונה יקבל העובד חמישה ימי הבראה, לאחר שנה שנייה ושלישית הוא יקבל שישה ימים. מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית הוא יהיה זכאי לשבעה ימי הבראה. לאחר אחת עשרה עד חמישה עשר שנות וותק זכאי העובד לשמונה ימי הבראה.

לאחר שש עשרה שנה עד תשע עשרה הוא יהיה זכאי לתשעה ימי הבראה ולאחר עשרים שנות וותק ואילך הוא יהיה זכאי לעשרה ימי הבראה.

כאשר העובד עובד במשרה חלקית, יחושבו דמי ההבראה באופן יחסי לפי חלקיות המשרה ביחס לעבודתו במהלך השנה.

כאשר העובד מועסק במשרה על בסיס שעתי, היקף המשרה יחושב באמצעות חלוקה של מספר השעות הקבועות אשר בהם הוא עובד.

ישנן דרכים שונות לצורך חישוב השעות וחישוב דמי ההבראה המגיעים לעובד בהתאם לכך.

כיצד מתבצע תהליך המימוש של הזכות לדמי הבראה?

דמי ההבראה משולמים על פי רוב בתשלום אחד שנתי או כתוספת לאחת המשכורות המשולמות לעובד.

גמלאים אשר נהנים מפנסיה תקציבית מקבלים את דמי ההבראה בצרוף לקצבת הפנסיה של חודש יוני.

כאשר עובד עדיין לא הספיק להשלים שנה במקום העבודה עד למועד אשר בו משולמים דמי ההבראה, הוא יאלץ להמתין עד לתשלום דמי ההבראה בשנה שלאחר מכן כאשר בדמי ההבראה אותם יקבל יחושבו גם החודשים אשר בהם עבד בשנה הקודמת.

ישנם עוד הרבה חוקים וסעיפים המרכיבים את נושא זה בתחום ייצוג העובדים וחשוב שכל עובד ידע לדרוש את המגיע לו על פי חוק.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן