חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

דמי מחלה – הזכות לחופשת מחלה

החוק עומד לימינם של העובדים ודואג כי הם אכן יוכלו להמשיך להתפרנס גם וכאשר הם נאלצים לשבות מעבודה בשל מחלה. נפרט להלן את הפרטים המרכיבים את החוק. זאת על מנת שכל עובד ידע למצות את כל הזכויות המגיעות לו על פי חוק ויוכל להמשיך ולהתפרנס בכבוד גם במקרה של מחלה.

דיני העבודה מסדירים עבורנו את כל החוקים והדינים. כך לדוגמא עם הנושא של ימי מחלה. עובדים אשר לא יכולים להתייצב במקום העבודה שלהם בעקבות מחלה, יוכלו להמשיך להתפרנס ולא ימצאו את עצמם בסופו של החודש עם משכורת מקוצצת רק בגלל שהיו חולים.

דמי מחלה

דמי מחלה – כמה מקבלים וממתי?

החוק קובע כי עובדים אשר נעדרים מהעבודה מעל ליום אחד יהיו זכאים לתשלום עבור ימי המחלה. את התשלום ישלם המעסיק.

חישוב ימי המחלה נעשה באופן כזה. עבור היום הראשון, לא ישולמו דמי המחלה כלל. עבור היום השני והיום השלישי של ההיעדרות בשל המחלה, יהיה העובד זכאי למחצית משכרו הרגיל, כלומר הוא יקבל 50% מהשכר שהוא מקבל בדרך כלל. מהיום הרביעי והלאה הוא יהיה זכאי לקבל את מלוא שכרו כאילו התייצב בעבודה.

הזכות לחופשת מחלה – האם יש הגבלה על מספר ימי המחלה בתשלום?

תקופת הזכאות לדמי מחלה היא מוגבלת. על פי החוק, לא יעלו דמי המחלה על תקופה אשר תצטבר מעל ליום ומחצה לכל חודש של עבודה בפועל. זאת בניכוי של התקופה אשר העובד קבל עליהם דמי מחלה.

תנאים מיטיבים בחוזה הקיבוצי

כאשר ישנו הסכם עבודה קיבוצי אשר בו נקבעו הוראות מיטיבות יותר עבור העובד או כאשר החוזה האישי מכיל תנאים ברמה טובה יותר עבור העובד, יהיה העובד זכאי לקבל את דמי המחלה בהתאם לתנאים המיטיבים הכפופים לזכויות עובדים.

עובד שמועסק בכל יום אצל מעסיק אחר – מה דינו?

כאשר ישנו עובד אשר עובד בכל יום אצל מעסיק אחר, אזי, כאשר חל היום הרביעי למחלתו, גם אם מדובר ביום הראשון אצל אותו עובד, יהיה העובד זכאי לקבל דמי מחלה מלאים והוא ייהנה מ – 100% שכר.

דמי מחלה – הורה לאדם עם מוגבלות

הורה שנאלץ להיעדר מעבודתו בשל מחלת בנו המוגבל, או כאשר הוא צריך לטפל בו ולהעניק לו סיוע אישי, יהיה ההורה זכאי לקבל דמי מחלה מלאים כבר מהיום הראשון להיעדרותו.

כפי שציינו, כאשר חוזה העבודה כולל תנאים טובים יותר או כאשר מדובר בהסכם קיבוצי שם התנאים שונים לטובת העובד, יהיו אלו המתקבלים בפועל. אך כאן חשוב לציין כי הדבר נכון רק כאשר אכן מדובר בתנאים השונים לטובתו של העובד. אם התנאים שסוכמו בין העובד למעביד או בחוזה האישי יהיו פחות טובים, הרי שאלו כלל לא יהיו מקובלים בשום צורה ולמעשה מדובר בהסכם או חוזה עבודה שהוא אינו חוקי מיסודו ולכן במקרה זה יש לפנות אל עורך דין לדיני עבודה.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן