חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

העסקת בן משפחה

עבודה בחברה או עסק השייכים לבן משפחתה טומנת בחובה פריבילגיות רבות, אשר בראשון היעדר החשש מפני פיטורים.

בעוד עובדי החברה ישקיעו את מלוא מרצם על מנת לעורר שביעות רצון מצד מעסיקיהם ולו רק כדי להימנע מהחלפתם, הרבה יותר קל "לעגל פינות" כשהמנהל שלך הוא בן משפחה.

ברור שיותר קל לבקש יום חופש כשמדובר באבא שלך, גם ההקפדה על שעות העבודה יכולה להיות פחותה. סעיף 40 לחוק הביטוח הלאומי מכיר בהעסקת בן משפחה שהוא אחד מאלה: הורה, ילד, נכד, אח או אחות.

העסקת בן משפחה אכן יכולה להיות עסקה משתלמת מאוד עבור שני הצדדים, כמעסיק אתה יכול להיות רגוע שהעובד יהיה בעל אינטרסים להצלחת העסק המשפחתי, וכעובד שמורה לך הפריבילגיה לבצע את עבודתך מבלי החשש התמידי מפני פיטורים. ואולם, להעסקה מסוג זה ישנו צד זוהר פחות אשר בא לידי ביטוי במצב בו יחסי העבודה בכל זאת עולים על שרטון.

יחסי עבודה במשפחה

יחסי עבודה בין בני משפחה

למרות שיחסי עבודה בין בני משפחה יכולה להיות פחות מוקפדת, חשוב להסדיר אותה בהסכם עבודה מחייב, לעתים הגבול בין "עזרה למשפחה" לבין "עובד מן השורה" יכול להיות מטושטש וליצור בעייתיות לעניין זכויות העובד;

כך למשל, במקרים של העסקת קרוב משפחה תתכנה העלאות פיקטיביות של שכר לפני מועד הזכאות לגמלה ; כאשר מועלה שכר אישה בהריון למשל, חודשים בודדים לפני הלידה, עולה חשד כי מדובר בהעלאה לצורך השגת דמי לידה גבוהים שלא כדין.

מי שטוען כי היחסים בינו לבין קרובו, חורגים מגדר היחסים של "עזרה משפחתית", ומקיימים אופי של יחסי עובד מעביד, עליו לשכנע כי קיימת מערכת חובות וזכויות מכוח קשר חוזי.

כאשר בית הדין נדרש לבדוק במקרה של העסקת בן משפחה, האם הסדר העבודה הינו אמיתי או פיקטיבי, עליו לקחת בחשבון את גובה תשלום השכר ותקופת הדיווח על העבודה.

על כן, כשמחליטים להעסיק בן משפחה, חובה על המעסיק להסדיר את העסקתו, כך שיוכרו בין הצדדים יחסי עובד מעסיק כמו עם יתר עובדי החברה/עסק. ובמה דברים אמורים;

חתימה על חוזה עבודה, הנפקת תלושי שכר סדורים, הפרשות לפנסיה, ניכויים לביטוח הלאומי ומס בריאות, כנדרש בחוק הגנת השכר.

במידה ולא מסדירים כנדרש את יחסי עובד ומעסיק ובן המשפחה מועסק על תקן של "עוזר לעסק המשפחתי" הדבר עלול לפגוע בו ובזכויותיו.

  • בל (ב"ש) 1584/05 רוה אילת – המוסד לביטוח לאומי

להתייעצות עם עורך דין דיני עבודה חייגו: 03-5663073

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן