חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

התפטרות בדין מפוטר

לא כל מקרה של התפטרות יוכל להיחשב כפיטורין. אך ישנם בהחלט מקרים אשר בהם ההתייחסות להתפטרות תהיה כאל פיטורין והעובד שהתפטר יהיה זכאי לכל הזכויות אשר להם זכאי העובד המפוטר.

במאמר שלפנינו נתייחס לעזיבת עובד את מקום עבודתו מרצונו כמו במקרים של עיכוב בתשלום או במקרים של פטירת המעסיק או פשיטת רגל ופירוק מצד המעסיק. במקרים מעין אלו ייחשב הדבר כפיטורין והעובד יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורין.

מתפטר בדין מפוטר – מה המשמעות?

המושג של מתפטר בדין מפוטר אומר שישנם מקרים בהם עובד שהתפטר מיוזמתו יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים וזכויות נוספות להם זכאי עובד שפוטר על ידי המעסיק.

ישנן מספר סיטואציות מיוחדות המעוגנות בחוק, בהן העובד יהיה זכאי לזכויותיו ועל חלקן נפרט:

 • הרעת תנאי עבודה
 • התנכלות
 • מצב בריאותי
 • מעבר דירה
 • תנאי עבודה בלתי תקנים

התפטרות בדין מפוטר מי זכאי?

באופן כללי לא יהיה זכאי העובד שהתפטר מרצונו ממקום העבודה לתשלומי פיצויים. אך ישנו חוק פיצויי פיטורים אשר קובע רשימה ארוכה של נסיבות אשר בהם גם עובד שהתפטר יהיה זכאי ליהנות מפיצויי פיטורים בדומה לעובד שפוטר מכל סיבה אחרת שהיא.

ישנו תנאי אחד שאם העובד לא יעמוד בו הוא כלל לא יהיה זכאי לקבל את פיצויי הפיטורים. זאת כאשר העובד עדיין לא השלים שנת עבודה מלאה באותו מקום עבודה.

חשוב לדעת כי עובדים אשר המעסיק הפריש עבורם כספים לקופת פיצויים מידי חודש לביטוח הפנסיוני יהיו זכאים בכל מקרה, עם סיום העסקתם, בין אם הם פוטרו ובין אם הם התפטרו מרצונם, לקבל לבעלותם את כל הכספים אשר הצטברו בקופה.

ישנם מעסיקים אשר מפרישים רק חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני. במקרים מעין אלו יהיו העובדים המתפטרים זכאים לקבל מהמעסיק את ההשלמה עבור חלקו היחסי בתשלומי הפיצויים אשר אלו לא הופרשו לביטוח הפנסיוני.

התפטרות בדין מפוטר

יש לכם שאלות נוספות בנושא זכויות עובדים? פנו כבר היום לעורך דין לענייני עבודה!

התפטרות בדין מפוטר – מתי הוא המועד לתשלום פיצויי הפיטורים?

המועד אשר בו יש לשלם את תשלומי הפיצויים הינו המאוחר מבין המועדים הבאים:

יום הפסקת יחסי העבודה כמו לדוגמא לאחר מותו של העובד או בתום תקופת ההודעה המוקדמת.

המועד לתשלום פיצויי הפיטורים אשר נקבע בהתאם להוראת הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל צו הרחבה אחר על העובד.

הלנת פיצויי פיטורים

כאשר המעסיק מעכב את תשלומי הפיצויים מעל לחמש עשרה יום, הוא עשוי להתחייב בתשלום בגין הלנת כספי הפיצויים. מדובר על פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

ישנם מקרים נוספים אשר בהם יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורין כמו במקרה של גמר החוזה לתקופה קצובה כאשר המעסיק לא הציע לעובד לחדש את החוזה. במקרה מעין זה רואים את העובד כמפוטר ועל כן הוא יהיה זכאי לקבל פיצויים כחוק.

כמו כן במקרים אשר בהם עובד מתפטר בעקבות חילופי מעסיקים במקום העבודה, הוא עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורין ויש לכך כללים וחוקים הקבועים בחוק.

הבנו כי כל הנושא של פיצויי פיטורים הינו נושא מורכב וסבוך והוא כולל תילי תילים של חוקים, סעיפים וכללים ולא תמיד יודע העובד המפוטר או המתפטר למה בדיוק הוא זכאי.

בדיוק לשם כך מומלץ מאוד לפנות ולהיעזר בעורך דין דיני עבודה זכויות עובדים על מנת שניתן יהיה למצות את כל הזכויות המגיעות לעובד על פי חוק.

בכל שאלה והתייעצות בנושא התפטרות בדין מפוטר, פנו למשרדנו טלפונית או השאירו פניה באתר, ועו"ד ישוב אליכם בהקדם האפשרי.

נסיבות להתפטרות בדין מפוטר

ככלל, חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 מעניק את הזכות לקבל פיצויי פיטורים רק למי שפוטר מעבודתו על ידי המעסיק שלו לאחר שהשלים שנת עבודה, להבדיל ממקרה שבו העובד התפטר מיוזמתו במקום עבודתו, ולמעט במקרה שבו נערך בין הצדדים הסדר לפי סעיף 14 לחוק.

יחד עם זאת, לכלל זה יש מספר חריגים, באופן לפיו החוק מכיר בהתפטרות של עובד בנסיבות מסויימות כאילו המדובר בפיטורים של העובד, כך שגם הוא יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים וכן את כל הזכויות שכל עובד שפוטר זכאי להן. התפטרות כזו מכונה "התפטרות בדין מפוטר" או "התפטרות בדין פיטורים".

בדומה לכל עובד שפוטר, גם העובד המתפטר בדין מפוטר צריך להשלים שנת עבודה לפני התפטרותו כדי שהוא יהיה זכאי לקבלת פיצויים פיטורים, ובדומה לכל עובד שהתפטר, גם העובד המתפטר בדין מפוטר צריך (בדרך כלל) לתת למעסיק שלו הודעה מוקדמת להתפטרות.

נטל ההוכחה במקרה כזה מוטל על העובד, באופן לפיו עליו להוכיח את קיומן של הנסיבות שבגינן הוא מתפטר, ושקיים קשר סיבתי בין הנסיבות הללו להתפטרותו. כלומר, עליו להוכיח שהוא אכן מתפטר ממקום עבודתו דווקא בשל הנסיבות הללו ולא בשל נסיבות אחרות שכלל שאינן קשורות אליהן.

הנסיבות שבגינן עובד מתפטר ייחשב כמפוטר הינן נסיבות שונות מגוונות, וזאת כפי שיפורט להלן.

התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים מעניק לעובד שחלה או שבן משפחתו חלה את הזכות להתפטר בדין מפוטר עקב מצב בריאותו, בתנאי שהממצאים הרפואיים, תנאי העבודה, ושאר נסיבות העניין מהווים סיבה מספקת להתפטרות. יובהר כי לפי פסיקה, אין צורך להציג אישורים רפואיים מטעם רופא תעסוקתי לצורך סעיף זה כי אם די בהצגת אישורים מטעם רופא המשפחה בלבד.

תקנה 11 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964 מגדיר מי הם בני המשפחה שניתן להתפטר לצורך הטיפול בהם:

 1. בן-זוג של העובד, לרבות הידוע בציבור שלו.
 2. ילד של העובד, לרבות ילד מאומץ או חורג.
 3. הורה של העובד.
 4. נכד של העובד, סבא, או הורה של בן-זוגו, שגר עם העובד, ועיקר כלכלתו עליו.

התפטרות של הורה לצורך טיפול בילד

סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים מקנה לעובדת את הזכות להתפטר מעבודתה בדין מפוטרת כדי לטפל בילד שלה, וזאת בתנאי שהיא התפטרה תוך 9 חודשים מהיום שבו היא ילדה אותו או קיבלה אותו לטיפולה.

כלומר, זכות זו ניתנת לא רק לאם ביולוגית, אלא גם למי שקיבלה ילד לטיפולה כאם מאמצת, בתנאי שהילד מתחת לגיל 13; או כמשפחת אומנה, בתנאי שהילד אינו מעל גיל 10; או שהיא קיבלה את הילד למשמורת מאם פונדקאית.

יתרה מכך: הזכות להתפטר כדי לטפל בילד איננה שמורה לעובדות בלבד, כי אם גם לעובדים, וזאת בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. בת הזוג של העובד הועסקה כעובדת שכירה במשך לפחות 6 חדשים רצופים לפני יום התפטרותו של העובד.
 2. בת הזוג של העובד הייתה עובדת עצמאית במשך לפחות 12 חודשים רצופים לפני יום הלידה או קבלת הילד לאימוץ/אומנה/משמורת, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.
 3. הילד נמצא בהחזקתו או טיפולו הבלעדיים של העובד, עקב נכות או מחלה של בת זוגו.

הורה שהתפטר בדין מפוטר לצורך טיפול בילד, איננו צריך לתת הודעה מוקדמת למעסיק.

לפי הפסיקה, עובדת שהתפטרה לצורך הטיפול בילד תיחשב בדין מפוטרת גם במקרה שבו היא לא הפסיקה בכלל לעבוד, אלא החלה לעבוד במקום עבודה אחר, שמאפשר לה לשהות יותר זמן עם הילד שלה, כגון מקום עבודה שבו היא תוכל לעבוד פחות שעות או מקום עבודה שקרוב יותר לבית מגוריה.

התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות

סעיף 7א לחוק פיצויי פיטורים מעניק לעובדת ששהתה במשך לפחות 60 יום (חודשיים) במקלט לנשים מוכות באישור המחלקה לשירותים חברתיים או משרד העבודה והרווחה, את הזכות להתפטר ולהיחשב כמפוטרת.

התפטרות בעקבות מעבר למקום מגורים חדש

סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים ותקנה 12 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), מעניקים לעובד שעבר להתגורר במקום חדש בשל נסיבות מסויימות את הזכות להתפטר בדין מפוטר, וזאת כמפורט להלן:

 • (א) עובד שבעקבות נישואיו, עבר להתגורר בישוב ישראלי שבו גר בן זוגו ואשר רחוק לפחות 40 ק"מ ממקום מגוריו הקודם.
 • (ב) עובד שעקב גירושיו, עבר למקום מגורים חדש שרחוק לפחות 40 ק"מ ממקום מגוריו הקודם, ובתנאי שהוא גר במקום החדש במשך לפחות 6 חודשים.
 • (ג) עובד שעבר מישוב שאינו חקלאי לישוב חקלאי, או מישוב שאינו באיזור פיתוח לישוב באיזור פיתוח, בתנאי שהוא גר בישוב החדש לפחות 6 חודשים רצופים.
 • (ד) עובד שעבר להתגורר בהתנחלות או היאחזות, שאושרו על ידי שר הבטחון ושר החקלאות, בתנאי שהוא גר בה לפחות 6 חדשים רצופים.
 • (ה) עובד שעקב העברה בתפקיד של בן-זוגו שמשרת בשירות קבע בצבא, עבר למקום חדש שרחוק לפחות 40 ק"מ ממקום מגוריו הקודם.
 • (ו) עובד שעקב העברה בתפקיד של בן-זוגו שמשרת במשטרה או בשב"ס, עבר לגור במקום חדש שרחוק לפחות 40 ק"מ ממקום מגוריו הקודם, ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.
 • (ז) עובד שעובר לחו"ל בעקבות הצטרפותו לבן זוגו שיוצא לשליחות בחו"ל למשך מעל 6 חודשים, מטעם המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, קק"ל או קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל, ובתנאי שהמעסיק שלו סירב לאשר לו חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות הנ"ל.
 • (ח) עובד שעבר מקום עקב הצטרפותו לבן זוג העובד בשירות המדינה או גוף ציבורי אחר שאישרה לענין זה הממשלה, ואשר היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על-פי החלטת הממשלה, והמרחק בין מקום מגוריו הקודם ובין ירושלים הוא 40 ק"מ לפחות.
 • (ט) עובד שעבר מקום עקב הצטרפותו לבן זוגו העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר בישראל שנמצאים לפחות במרחק של לפחות 40 ק"מ ממקום מגוריו הקודם, בתנאי שמקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו ממקום מגוריו הקודם, ושהעובד גר לפחות 6 חודשים במקום מגוריו החדש.

התפטרות עקב הרעת תנאים מוחשית

התפטרות עקב הרעת תנאים מוחשית נחשבת לאחת הסיבות היותר מוכרות להתפטרות בדין מפוטר.

סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים מקנה לעובד שחלה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, או כאשר אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודה עקב נסיבות אחרות שקשורות ליחסי העבודה שלו, את הזכות להתפטר בדין מפוטר.

יש לשים לב שלא כל הרעה בתנאי העבודה מקנה את הזכות להתפטר בדין מפוטר, כי אם רק הרעת תנאים מוחשית, אותה על העובד להוכיח בהתבסס על ראיות אובייקטיביות, להבדיל מתחושות סובייקטיביות בלבד.

מדובר, למשל, במקרים הבאים:

 • אי תשלום או עיכוב בתשלום השכר , ותנאים סוציאליים שמגיעים לעובד לפי החוק, הסכם ההעסקה האישי שלו, הסכם קיבוצי, וצווי הרחבה, כגון תשלום דמי חופשה, דמי מחלה, דמי נסיעות, דמי הרחבה, הפרשות לביטוח פנסיוני, ועוד.
 • שינוי משמעותי בתנאי ההעסקה, כגון מעבר ממשרה מלאה למשרה חלקית וההיפך.
 • התקנת מצלמות במקום העבודה שלא העובד ללא ידיעתו ותוך פגיעה בפרטיותו.
 • הפחתה בשכר.
 • הורדה בדרגה ובמעמד של העובד.
 • יחס משפיל ומבזה, התעמרות והתנכלות לעובד.
 • הטרדה מינית במקום העבודה.

בנוסף, על העובד לתת למעסיק שלו התראה לפני התפטרותו והזדמנות לתקן את הרעת התנאים שלו, אף זאת תוך זמן סביר לאחר שחלה אותו הרעה, אחרת ייתכן שהוא ייחשב כמי שלמעשה הסכים להרעה וקיבל אותה. לפיכך, רק אם המעסיק לא תיקן את הרעת התנאים תוך זמן סביר, העובד יהיה רשאי להתפטר בדין מפוטר.

מצד שני, העובד איננו חייב למסור למעסיק התראה כאמור כאשר ממילא ברור שלמעסיק אין כל כוונה לתקן את ההרעה בתנאי העובד או במקרה שבו תנאי העבודה שלו היו נחותים באופן ניכר מתנאי העבודה שלפי החוק.

התפטרות עובד זמני

עובד זמני הינו עובד שהועסק מראש בחוזה לתקופה זמנית קצובה בלבד.

סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים קובע שהוא ייחשב כמפוטר עם סיום התקופה הזמנית, למעט במקרה שבו המעסיק הציע לו לחדש את החוזה שלו לפחות 3 חודשים לפני סיומו. אם המעסיק הציע לעובד לחדש את החוזה הזמני, והעובד סירב, הוא ייחשב כמי שהתפטר באופן רגיל.

יחד עם זאת, בפסיקה נקבע שהצעת המעסיק לחידוש תנאי החוזה הזמני צריכה להיות זהה או משופרת ביחס לחוזה הזמני המקורי שהסתיים. לפיכך, ככל שהצעת החידוש לא הייתה כזו, והעובד סירב לקבל אותה, הוא לא ייחשב כמי שהתפטר באופן רגיל.

התפטרות עובד עונתי

עובד עונתי הינו עובד שמועסק מראש בחוזה למשך עונה מסויימת בשנה. כגון, עובד חקלאי שמועסק למשך עונת הבציר, מציל שמועסק בעונת הרחצה, וכיו"ב.

סעיף 11(ב) לחוק פיצויי פיטורים מקנה לעובד עונתי שעבד לפחות שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה, להתפטר מעבודתו בגלל שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה, ולהיחשב כעובד שפוטר.

התפטרות לאחר הגעה לגיל פרישה

נכון לשנת 2023, גיל הפרישה לצורך היציאה לפנסיה הינו 67 שנים לגברים ו-62 שנים לנשים (בדרך כלל).

עובד שהמשיך לעבוד במקום עבודתו לאחר שהגיע לגיל הפרישה, ובחר להתפטר בשלב כלשהו לאחר מכן, ייחשב כמתפטר בדין מפוטר לפי סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים.

התפטרות כדי להתגייס

סעיף 11(ג) לחוק פיצויי פיטורים מעניק לכל עובד שהתפטר על מנת להתגייס לשירות סדיר בצה"ל/שירות לאומי/שירות אזרחי/שירות למטרה ציבורית או לאומית, את המעמד של עובד שפוטר.

סעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים מעניק אף הוא לעובד שהתפטר על מנת להתגייס למשטרה או לשב"ס (שב"ס) את המעמד של עובד שפוטר, אך זאת בכפוף לקיומו של אחד התנאים הבאים:

 1. העובד שירת במשטרה או בשב"ס לפחות 6 חודשים.
 2. שירותו של העובד במשטרה או בשב"ס נפסק עקב אחת העילות שמזכות בפיצויי פיטורים לפי החוק.
 3. שירותו של העובד במשטרה או בשב"ס נפסק מכיוון שנמצא בלתי מתאים לשירות, ובתנאי שהשירות לא נפסק עקב נסיבות שלא היו מזכות אותו בפיצויי פרישה מהמשטרה או מהשב"ס.

התייעצו עם משרדנו

בכל שאלה והתייעצות, ניתן ליצור עם משרדנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר לקבלת שיחה חוזרת.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן