חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

התפטרות בדין מפוטר

לא כל מקרה של התפטרות יוכל להיחשב כפיטורין. אך ישנם בהחלט מקרים אשר בהם ההתייחסות להתפטרות תהיה כאל פיטורין והעובד שהתפטר יהיה זכאי לכל הזכויות אשר להם זכאי העובד המפוטר.

במאמר שלפנינו נתייחס לעזיבת עובד את מקום עבודתו מרצונו כמו במקרים של עיכוב בתשלום או במקרים של פטירת המעסיק או פשיטת רגל ופירוק מצד המעסיק. במקרים מעין אלו ייחשב הדבר כפיטורין והעובד יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורין.

מתפטר בדין מפוטר – מה המשמעות?

המושג של מתפטר בדין מפוטר אומר שישנם מקרים בהם עובד שהתפטר מיוזמתו יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים וזכויות נוספות להם זכאי עובד שפוטר על ידי המעסיק.

ישנן מספר סיטואציות מיוחדות המעוגנות בחוק, בהן העובד יהיה זכאי לזכויותיו ועל חלקן נפרט:

  • הרעת תנאי עבודה
  • התנכלות
  • מצב בריאותי
  • מעבר דירה
  • תנאי עבודה בלתי תקנים

התפטרות בדין מפוטר מי זכאי?

באופן כללי לא יהיה זכאי העובד שהתפטר מרצונו ממקום העבודה לתשלומי פיצויים. אך ישנו חוק פיצויי פיטורים אשר קובע רשימה ארוכה של נסיבות אשר בהם גם עובד שהתפטר יהיה זכאי ליהנות מפיצויי פיטורים בדומה לעובד שפוטר מכל סיבה אחרת שהיא.

ישנו תנאי אחד שאם העובד לא יעמוד בו הוא כלל לא יהיה זכאי לקבל את פיצויי הפיטורים. זאת כאשר העובד עדיין לא השלים שנת עבודה מלאה באותו מקום עבודה.

חשוב לדעת כי עובדים אשר המעסיק הפריש עבורם כספים לקופת פיצויים מידי חודש לביטוח הפנסיוני יהיו זכאים בכל מקרה, עם סיום העסקתם, בין אם הם פוטרו ובין אם הם התפטרו מרצונם, לקבל לבעלותם את כל הכספים אשר הצטברו בקופה.

ישנם מעסיקים אשר מפרישים רק חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני. במקרים מעין אלו יהיו העובדים המתפטרים זכאים לקבל מהמעסיק את ההשלמה עבור חלקו היחסי בתשלומי הפיצויים אשר אלו לא הופרשו לביטוח הפנסיוני.

התפטרות בדין מפוטר

יש לכם שאלות נוספות בנושא זכויות עובדים? פנו כבר היום לעורך דין לענייני עבודה!

התפטרות בדין מפוטר – מתי הוא המועד לתשלום פיצויי הפיטורים?

המועד אשר בו יש לשלם את תשלומי הפיצויים הינו המאוחר מבין המועדים הבאים:

יום הפסקת יחסי העבודה כמו לדוגמא לאחר מותו של העובד או בתום תקופת ההודעה המוקדמת.

המועד לתשלום פיצויי הפיטורים אשר נקבע בהתאם להוראת הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל צו הרחבה אחר על העובד.

הלנת פיצויי פיטורים

כאשר המעסיק מעכב את תשלומי הפיצויים מעל לחמש עשרה יום, הוא עשוי להתחייב בתשלום בגין הלנת כספי הפיצויים. מדובר על פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

ישנם מקרים נוספים אשר בהם יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורין כמו במקרה של גמר החוזה לתקופה קצובה כאשר המעסיק לא הציע לעובד לחדש את החוזה. במקרה מעין זה רואים את העובד כמפוטר ועל כן הוא יהיה זכאי לקבל פיצויים כחוק.

כמו כן במקרים אשר בהם עובד מתפטר בעקבות חילופי מעסיקים במקום העבודה, הוא עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורין ויש לכך כללים וחוקים הקבועים בחוק.

הבנו כי כל הנושא של פיצויי פיטורים הינו נושא מורכב וסבוך והוא כולל תילי תילים של חוקים, סעיפים וכללים ולא תמיד יודע העובד המפוטר או המתפטר למה בדיוק הוא זכאי.

בדיוק לשם כך מומלץ מאוד לפנות ולהיעזר בעורך דין דיני עבודה זכויות עובדים על מנת שניתן יהיה למצות את כל הזכויות המגיעות לעובד על פי חוק.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן