חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

מהם ימי הודעה מוקדמת לעובד שעתי?

כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובד, עליו לתת לו הודעה מראש. מדובר בחובה מכוח חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001.

ימי הודעה מוקדמת ניתנים לכל עובד, בין אם מדובר בעובר בשכר גלובאלי ובין אם בעובד בשכר שעתי או יומי.

בעוד עובד בשכר גלובאלי זכאי ל-30 ימי הודעה מוקמת לאחר שצבר ותק של שנת עבודה אחת לפחות, ימי ההודעה לעובד שעתי מחושבים באופן שונה.

ימי הודעה מוקדמת לעובד שעתי

חישוב ימי הודעה מוקדמת לעובד שעתי – כמה מגיע?

בטבלה הבאה מוצגים כמות ימי ההודעה המוקדמת לעובד שעתי לפני תקופה וכמות הימים.

תקופת העבודהכמות הימים
במהלך שנת עבודתו הראשונהיום אחד עבור כל חודש עבודה.
לדוגמא: עבד 5 חודשים יקבל 5 ימים.
במהלך שנת עבודתו השנייה14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
לדוגמא: עבד 18 חודשים יקבל 14 + 3 = 17 ימים.
במהלך שנת עבודתו השלישית21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
לדוגמא: עבד 34 חודשים יקבל 21 + 5 = 26 ימים.
לאחר שנת עבודתו השלישיתחודש ימים.
לדוגמא: עבד 7 שנים ושלושה חודשים, יקבל חודש ימים.

מן האמור עולה, כי רק לאחר השלמה של שלוש שנות עבודה זכאי עובד שעתי לתקופת הודעה באופן זהה לעובד בשכר גלובאלי בעל וותק של שנה אחת בלבד ומעלה!

האם ניתן לפטר עובד ללא הודעה?

מפסיקותיו הרבות של בתי הדין לעבודה עולה כי, הגם שסעיף 10 (2)  לחוק  מתיק פיטורים והתפטרות ללא הודעה בנסיבות מסוימות, מדובר בכל זאת בסנקציה קשה שננקטת במקרים חמורים במיוחד, בהם העובד ביצע עבירה פלילית כגון גניבה מהמעסיק, מסירת סודות מסחריים לחברה מתחרה, או עבירת משמעת חמורה כגון היעדרות ממושכת ממקום העבודה ללא אישור מראש.

מה לגביי עובדת בהריון?

כשמעסיק מעוניין לפטר עובדת בהריון בעלת ותק של 6 חודשים ומעלה, מלבד חישוב ימי ההודעה המוקדמת עליו לפנות לממונה מטעם משרד הכלכלה לצורך קבלת היתר עבור פיטורים בהריון, ככל ותתיר הממונה מטעם משרד הכלכלה את הפיטורים, יינתנו הוראות מטעמה לעניין מתי הפיטורים יכולים להיכנס לתוקף.

לסיכום:

ימי הודעה מוקדמת לעובד שעתי ולעובד גלובאלי מטרתם למנוע מצב לפיו העובד ימצא ללא מקור פרנסה עם סיום עבודתו.

ההודעה צריכה להינתן בכתב, ככל ומצאת את עצמך נפגע בעניין חוק הודעה מוקדמת יש להיעזר בעו"ד לענייני עבודה לצורך חישוב זכויותיך.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן