חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

עו"ד דיני עבודה וזכויות נשים עובדות

עובדה מצערת היא כי נשים עובדות חשופות, יותר מגברים, להפרת זכויות. על מנת לוודא שהמעסיק ממלא את מלוא זכויות הנשים במקום העבודה יש עליו לקבל ייעוץ וליווי מאת עו"ד דיני עבודה הבקיא בזכויות עובדים.

מצבן האישי של נשים במהלך חייהן טומן שורה של זכויות ואף הטבות ממוסדות ממשלתיים ועירוניים.

כל אישה עובדת זכאית למלוא הזכויות שמקנה לה חוק עבודת נשים, אמנם מצב החברה הישראלי ביחס לאישה העובדת השתפר בפלאים במרוצת השנים, אולם גם היום יש נשים הנפגעות מהפרת זכויותיהן, אשר נעוצה בעובדת היותן נשים.

ברשימה זו,  אודות זכויותיהן של נשים עובדות, אך בכל מקרה עדיף תמיד להיוועץ עם עו"ד דיני עבודה העוסק בזכויות עובדים.

זכויות נשים לסביבת עבודה בטוחה:

הסטטיסטיקה מצביעה כי נשים חשופות יותר להטרדות מיניות בעבודה שכן רק 10% מכלל התלונות בגין הטרדה מינית הן של גברים.

לפיכך, זכותה של כל עובדת לסביבת עבודה בטוחה ומוגנת מהטרדה מינית ונקייה מתכנים מיניים, על המעסיק להבטיח את זכויות הנשים העובדות, ולטפל על פי נוהל סדור ככל ומוגשת תלונה על ידן.

זכויות נשים העובדות במשמרת לילה:

חוק עבודת נשים והתקנות הנלוות לו קובעים כללים לגבי תנאי ההעסקה של נשים במשמרות לילה.

כך למשל, עובדת הנדרשת לעבוד בלילה במקום אשר בו לא הייתה נהוגה בו עבודה בלילה לפני כן, רשאית לסרב לכך למסור למעסיקה הודעה בכתב. ככל שמדובר בעובדת בהריון, חל איסור על העסקתה בלילה החל מן החודש החמישי להריונה.

העסקה של נשים במשמרות לילה מחייבת את המעסיק למלא את התנאים הבאים:

  • מנוחה בין משמרות (לפחות 12 שעות בין המשמרות)
  • אמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו
  • משקה חם בזמן ההפסקה
  • מקום מתאים למנוחה בזמן ההפסקה

בתנאים מסוימים, נשים העובדות בעבודת לילה עשויות לקבל זיכויים ממס הכנסה בגין עבודתן במשמרת הלילה.  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות לעו"ד דיני עבודה וזכויות עובדים.

תמונה של נשים העובדות במשרד - זכויות נשים

זכויות נשים לשמירה על בריאותן:

תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס"א-2001 קובעות כללים והגבלות לגבי העסקת נשים בגיל הפוריות (עד 45) בעבודות שעשויות לסכן את בריאותן.

בכלל זה, מדובר בעבודה החושפת את האישה לקרינה מייננת, אותה יש להגביל, ולחומרים אסורים נוספים המפורטים בתקנות ועלולים לפגוע בבריאותה ופוריותה.

הכללים הקבועים בתקנות נוקשים אף יותר כל אימת שמדובר בעובדת בהיריון ובנשים מניקות.

חופשות ללא תשלום על רקע הרחבת המשפחה:

הרחבת משפחתה של העובדת מקנה לה זכאות לחופשה ללא תשלום, וזאת בתנאים משתנים בהתאם לסטטוס

זכויות עובדת בהריון:

פיטורי עובדת בהריון, אשר מועסקת למעלה משישה חודשים, מחייבים קבלת אישור מאת הממונה על חוק עבודת נשים.

עובדת לאחר חופשת לידה/ הורים מאמצים/הורים מיועדים*:

עובדת לאחר חופשת לידה או אם מאמצת או אם מיועדת (אשר הביאה לעולם ילד/ה באמצעות אם פונדקאית) זכאית לחופשה ללא תשלום.

משך החל"ת הוא רבע מתקופת העסקתה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ועד שנה מיום הלידה. החוק קובע, כי חלקי חודשים לא יבואו בחישוב זמן החל"ת לו זכאית העובדת.

*הורים מאמצים והורים מיועדים- ההטבה ניתנת לאחד מבני הזוג

* עובדת לאחר חופשת לידה/ הורים מאמצים/הורים מיועדים- זכאים להתפטר בדין מפוטר בכפוף מתן הודעה מראש על התפטרות למעסיק תוך פרק זמן של עד 9 חודשים מהלידה/ קבלת הילד

עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות:

עובדת בעלת וותק של 6 חודשים ומעלה אצל אותו מעסיק זכאית להיעדר מעבודתה במסגרת חופשה ללא תשלום למשך עד 6 חודשים מתוך שנת שהות במקלט.

על מנת לממש את זכותה, על העובדת למסור הודעה בכתב למעסיק בדבר הימצאותה במקלט לנשים נפגעות אלימות, וכמו כן להגיש אישור מאת המחלקת לשירותים חברתיים בהתאם לתקנות. אישור נוסף של המחלקה לשירותים חברתיים יימסר גם בתום תקופת ההיעדרות.

ליווי וייעוץ של עו"ד דיני עבודה וזכויות עובדים:

ידיעת הנשים אודות זכויותיהן הינה תנאי למימושן. קיפוחן של נשים מזכויותיהן הינה תופעה שיש למגר ולא אחת הדרך הבטוחה ביותר הינה ליווי וייעוץ של עו"ד דיני עבודה הבקיא בתחום.

משרדנו ליווה ומלווה הן נשים עובדות והן מעסיקים וישמח לסייע ולייעץ בתחום זכויות נשים עובדות.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן