חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

פסק דין אלמונית נגד חברה פלונית

פסק דין של אלמונית נגד חברה פלונית אותם איננו יכולים לחשוף.

החברה נתבעה על-ידי עובדת שיוצגה על-ידי משרדנו בטענה שהחברה שהעסיקה אותה לא הפרישה כספים לפנסיה בכל תקופת העסקתה, ולא פעלה לפתוח עבורה קרן פנסיה, זאת בניגוד להוראות צו ההרחבה הכללי במשק.

הנושא נתגלה כאשר העובדת נקלעה למצב רפואי בו הייתה זקוקה לפנסיית נכות ולקבלת גמלת נכות מקרן הפנסיה, זאת לאור אובדן כושר עבודה בו הייתה נתונה.

התביעה שהגישה העובדת לקרן הפנסיה נדחתה בטענה כי אין לאותה עובדת כיסוי רפואי בשום קרן פנסיה, והיות כי החברה המעסיקה לא הפרישה את הכספים כפי שנדרש על-פי דין.

בנסיבות אלו, הגישה העובדת תביעה באמצעות משרדנו כנגד החברה המעסיקה בטענה שיש לראות בחברה המעסיקה כאילו והייתה קרן הפנסיה.

במסגרת ההליך המשפטי שבו ייצגנו את אותה העובדת במשך מספר שנים בבית הדין לעבודה, נפסק שהחברה המעסיקה תשלם לתובעת סכום העומד ע"ס 360 אלף שקלים:

פסק דין אלמונית נגד חברה פלונית

מאמרים נוספים
דילוג לתוכן