חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

שינוי הסכם העסקה

בהתאם לחוק, עובד חייב לקבל מן המעסיק הודעה בכתב המודיעה על תנאי העסקתו. במסגרת הודעה זאת, על המעסיק לכתוב את המשרה, את השעות שסוכמו, השכר שסוכם, התפקיד ומאפייניו השונים, וכן את מקום העבודה שממנו יבצע העובד את תפקידו.

היבטים אלו מקבלים התייחסות בדרך כלל במה שקרוי בשם 'הסכם העסקה'; הסכם הנחתם בין העובד לבין המעסיק.

בנסיבות מסוימות כאשר העובד הסתמך על ההסכם, שינה היבטים שונים בחייו (דוגמת עזב מקום עבודה קודם או העתיק מקום מגורים או רכש רכב כדי שיוכל להגיע למקום עבודתו באופן יעיל יותר, למד חומר תיאורטי רב בטרם הגעתו ליום עבודתו הראשון), וזאת כדי להסתגל אל מקום העבודה החדש, ומיד לאחר שההסכם נחרט או בסמוך לכך, מודיע המעסיק כי בצר לו אך הוחלט שההעסקה לא תצא לפועל – מה עושים?

נסיבות שונות, מהות דומה

בתחילת דברינו הדגמנו מעסיק שחזר בו והחליט שלא לקבל עובד לעבודה חדשה, וזאת לאחר שנחתם הסכם העסקה. ומה באשר להודעה על פיטורין זמן קצר באופן חריג לאחר תחילת העבודה?

הנסיבות אולי שונות, אך הפסיקה רואה בכך כהפרה של הסכם העסקה, או בעצם ביטול הסכם העסקה בחוסר תום לב.

במידה והדבר מוכח בבית המשפט, הרי שצעד שכזה מצד המעסיק, מזכה את העובד בפיצוי שנע בין 3 ל-5 משכורות, כאשר בד"כ מקובל לחשב את הפיצוי ככזה המאפשר לגשר על הנזקים שנגרמו לעובד עקב ביטול הסכם ההעסקה.

בראייה המשפטית, העובד למעשה הסתמך על ההסכם, כל שכן כאשר חתם עליו. החל מלהודיע למקום עבודתו הנוכחי על התפטרותו, ועד לדוגמאות שמנינו לעיל דוגמת הכנות מוקדמות לתפקיד החדש, העתקת מקום מגורים וכיוצא בכך.

שינוי גובה השכר בהסכם ההעסקה

דוגמה נוספת של שינוי הסכם העסקה היא שינוי בגובה המשכורת, וכמובן שמדובר בשינוי לרעה.

למשל, חברה שקלטה לשורותיה מנהל מחלקת שיווק שבמסגרת המשא ומתן הוחלט לתת למנהל השיווק עמלות מסוימות מהכנסות החברה בשיעור גבוה יחסית.

החברה העמידה יעדים גבוהים שלדעתה לא היה קיים סיכוי ממשי כי אותו עובד אכן יגיע אליהם בשנותיו הראשונות.

והנה, העובד ערך מאמצים כבירים, וכתוצאה מעבודתו המאומצת, הצליח להגיע לאותם יעדים. בפועל החברה צריכה הייתה לשלם לו עמלה כפי שסוכם ובשיעור שסוכם. אך מדובר היה בשכר מאוד גבוה, והדירקטוריון התכנס והחליט לשנות את תנאי שכרו של מנהל השיווק ולהפחיתו באופן ניכר.

במקרה שכזה, מדובר בהרעה מוחשית, והסעד של העובד הוא להתפטר בנסיבות שיזכו אותו בפיצויי פיטורין. סעד נוסף הוא תביעה בגין הפרה של הסכם עקב שינוי הסכם העסקה, וזאת בהתאם להוראות חוק החוזים.

במקרה שהדגמנו, המעסיק החליט להפר את ההסכם מטעמים פסולים, וקמה לעובד הזכות לתבוע פיצויים מכוח חוק החוזים תרופות.

ייעוץ משפטי בנושא שינוי תנאי הסכם העסקה

שינוי הסכם העסקה תוך שהעובד כבר השתלב בחברה או הסתמך על חתימתו על ההסכם, יכול להוות בסיס לתביעה כנגד מקום העבודה או המעסיק.

אנו במשרד עורכי דין לעבודה הלפגוט אדרי ושות', מספקים מעטפת משפטית מלאה לעובדים החשים שזכויותיהם נרמסו או שנפגעו ממקום עבודתם באופן המעמיד לזכותם טענה לקבלת פיצוי כספי.

בכל שאלה והתייעצות בנושא שינוי הסכם העסקה, אנו נשמח לעמוד לשירותכם.

ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר, ונשוב אליכם בהקדם האפשרי.

מאמרים נוספים
דילוג לתוכן