חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

שלילת הזכאות לפיצויי פיטורים

שלילת הזכאות לפיצויי פיטורים ולדמי הודעה מוקדמת במקרה של מעילה – האם זה חוקי?

האם במקרה שבו עובד חשוד בעבירות פליליות רשאי המעסיק לפטרו תוך שלילה מוחלטת של פיצויי הפיטורים
ודמי ההודעה המוקדמת?

סעיפים 16 ו – 17 לחוק פיצוי פיטורים, התשכ"ג – 1963 אשר קובעים אימתי ניתן יהא לשלול מעובד את זכאותו לקבלת פיצויי פיטורין הם הסעיפים הרלוונטיים לענייננו. סעיף 17 קובע כך: "בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיצויים ללא-פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע".
באשר לדמי הודעה מוקדמת, הרי שהדיון אשר נוגע לשלילת פיצויי פיטורים נכון גם לעניין ההודעה המוקדמת. סעיף 10 (2) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001, קובע כי המעביד יהיה פטור מהחובה לתת הודעה מוקדמת "בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים, על פי הוראות סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים".
בנסיבות בהן המעסיק חושד כי העובד מעל בכספי החברה יש להפנות את החשדות בפני הרשות החוקרת – היא משטרת ישראל. אף על פי כן, ידועים הם המצבים בהם המעסיק נמנע מלהגיש תלונה במשטרה, גם אם מעשי הגניבה המיוחסים לעובד אכן התבררו כנכונים. במקרה כזה המעסיק יבקש לפטר את העובד לאלתר, בדרך כלל אף מבלי לאפשר לו להתייחס לטענות נגדו, תוך שלילה מוחלטת של פיצויי הפיטורים ודמי ההודעה המוקדמת. בכך סבור המעסיק כי עשה חסד עם העובד ש"רק" שלל את פיצויי הפיטורים ולא הגיש נגדו תלונה למשטרת ישראל.

אך האם רשאי היה המעביד לעשות כן?

שאלת שלילת פיצויי הפיטורים ודמי הודעה המוקדמת בשל חשד למעילה נבחנה לא אחת בבית הדין הארצי ובתי הדין האזוריים ולא פעם נפסק כי יש לשלול או להפחית את זכאותו של עובד לפיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת, אך זאת רק לאחר שהוכחה גניבה ממעבידו במהלך תקופת העבודה. (ע"ע (ארצי) 300321/98 סווירי – רם חן חניונים בע"מ, (לא פורסם, 23.6.2002);ע"ב (ת"א) 300310/98 "שא עופר" חברה ארצית להובלה ועבודות עפר – כהן, (לא פורסם, 10.7.2007); ע"ב (ת"א) 1406/03 סופר נוף הים בע"מ – ינקוביץ, (לא פורסם, 19.11.2007); ע"ב (חי') 3818/01 מילנבך – מסעדות ותחנות דלק אחמד נאסר בע"מ, (לא פורסם, 20.8.2007; ע"ע (ארצי) 214/06 אלוניאל בע"מ – אלכסנדר צ'רניאקוב, (לא פורסם, 31.5.2007).
יחד עם זאת, חשוב גם לזכור כי הפחתת פיצויי פיטורים ובוודאי שלילתם המוחלטת היא מהלך חריג וקיצוני, שהרי הפיטורים עצמם, אפילו כרוכים הם בתשלום פיצויים, הם עונש קשה כשלעצמו. מעבר לכך נקבע, כי הפחתת פיצויי הפיטורים ושיעור ההפחתה, ככל יש בכך מקום, הם עניין הנתון לשיקול-דעת בית הדין לעבודה.
בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה בפרשת אלוניאל (ראה לעיל) במסגרת השיקולים המנחים בסוגיית שלילת פיצויי הפיטורים ודמי ההודעה המוקדמת, יש לקחת בחשבון את חומרת המעשים, הנזק שנגרם למעביד או שעשוי להיגרם לו, משך הזמן ומספר הפעמים שביצע העובד את מעשיו החמורים, תקופת עבודתו של העובד, מעמדו בחברה, התפקיד שביצע ומידת האמון הנובעת הימנו. מנגד, יש לבחון את אופן ביצוע העבודה במהלך תקופת עבודתו של העובד ותרומתו למעביד, את עוצמת הפגיעה הצפויה בעובד ובמשפחתו כתוצאה משלילת פיצויי הפיטורים, את נסיבותיו האישיות של העובד לרבות את גילו, מצבו המשפחתי, מצב בריאותו ויכולת ההשתכרות העתידית שלו.
לסיכום, נציין כי הנטל להוכיח כי העובד "גנב" מוטל על כתפיו של המעסיק וככל שהוא מבקש לשלול מהעובד את זכותו לפיצויי פיטורים ולדמי הודעה מוקדמת בשל חשד לביצוע עבירות פליליות שיש עמם משום קלון, נדרש המעסיק לראיות בעלות משקל רב וכבד יותר ממה שדרוש בדר"כ בהליכים אזרחיים רגילים.

מעסיק, נושא דיני העבודה הולך ונעשה סבוך יותר מיום ליום.
אנו משרד עו"ד דיני עבודה מציעים לכם ליווי שוטף ומקצועי אשר יגן עליכם מפני תביעות.

עורך דין לדיני עבודה
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן