חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

תביעת פיצויים נגד המעסיק אחרי תאונת עבודה

אם עובד נפגע בתאונת עבודה, כאשר מסתבר כי הרשלנות הייתה מהמעסיק, לעובד קיימת הזכות המלאה להגיש תביעת פיצויים נגד המעסיק הרשלן. למעשה, קיימים שני מסלולים להגיש את תביעת הנזיקין, הראשון הוא לתבוע באמצעות המוסד לביטוח הלאומי, או לתבוע את המעסיק, היות וכל מעסיק מבוטח בפוליסת ביטוח הנקראת "חבות מעבידים" כאשר פוליסה זו, מכסה את גובה הנזק של תאונת העבודה שאותה חוה העובד.

על מנת לדעת כיצד לפעול, יש לפנות אל עורך דין נזיקין בחיפה אשר יוכל לייעץ, לקרוא היטב את המסמכים ומקרה התאונה, כך שיבנה את האסטרטגיה המשפטית הנכונה עבורכם. יש לציין, כי אחריות המעביד כלפי עובדיו, נובעת מכוח פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל 1970. פסיקה זו קבעה כי יחסי עובד מעביד, מצמיחים חובת זהירות כלפי העובדים.

במסגרת אחריותו של המעסיק כלפי עובדיו, הוא צריך לנקוט בכל האמצעים והפעולות הסבירים, כך שיוכל להגן על עבדיו מפני כל מיני סיכונים אפשריים במסגרת העבודה. על המעסיק, לנקוט באמצעי זהירות סבירים על מנת למנוע נזקי גוף של עובדיו.למשל לדאוג לציוד שיגן על העבדים מפני תאונות אפשריות ולהזהירם באמצעות תדריך לגבי הסיכונים  הצפויים להם וכן, לסלק סיכונים שיכולים לפגוע בהם במהלך עבודתם. עורך דין נזיקיןייעץ לכם ידגיש פרט חשוב כאשר אתם מעוניינים להגיש תביעת פיצויים כנגד המעסיק אחרי תאונת עבודה למשל, הקפדה על הרישום המדויק, נסיבות התאונה וכדומה. שימו לב, כי כל סתירה בין הכתוב במסמכים הרפואיים לגרסה של העובד לתאונת העבודה, עשויה להתפרש נכשינוי בגרסאות ולגרום לאי הכרה בתאונת העבודה.

מהי ההגדרה של תאונת העבודה על פי החוק?

תאונת עבודה, מוגדרת בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי והיא תאונה שאירעה לעובד, תוך כדיי עבודתו מטעם המעביד. הגדרה זו היא רחבה ותאונת עבודה נחשבת גם כאשר העובד היה בדרך לעבודה או ממנה ונגרמה לו תאונת דרכים למשל. על המעסיק להחתים עובד שנפגע כתוצאה מתאונת עבודה על טופס ב.ל 250, שהוא טופס אשר מהווה  בקשה לטיפול רפואי. בעצם טופס זה, יהוו את הבקשה להכרה כאירוע תאונת עבודה ע"פ חוק.  אם מדובר באובדן כושר עבודה של העובד, כתוצאה מתאונת העבודה, עורך דין יעבור על  הפוליסה של חבות מעבידים מטעם המעסיק, כך שניתן יהיה למצות את סכום הפיצויים.

זכאות לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי לעובד שעבר תאונת עבודה

כל עובד למעשה, זכאי לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי וזאת, 90 יום ממועד תאונת העבודה. למשל, אם העובד נעדר פחות מ-12 יום, הוא יהיה זכאי לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי עבור הימים אשר בם נעדר מעבודתו, החל מהיום השלישי שלמחרת יום קרות התאונה. במידה ולעובד נקבעה תקופת אי כושר, אבל הגיע לעבודה ועבד באופן מלא, אזי, העובד לא יהיה זכרי לדמי פגיעה. לכן, אם אתם מחיפה וקרתה לכם תאונת עבודה, מומלץ להסתייע עם עורך דין נזיקין הבקיא גם בדיני עבודה, מה שיסייע לכם רבות בתביעת פיצויים כנגד המעסיק.

מאמרים נוספים

/ 5.

דילוג לתוכן