חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

עובדת העוברת טיפולי פוריות מוגנת מפני פיטורים

*המאמר פונה לגברים ונשים, אולם מנוסח ברובו בלשון נקבה לצורך הנוחות. חוק עובדת נשים אינו חל על נשים בהריון אשר לא השלימו חצי שנת העסקה במקום העבודה. ברם, המצב שונה לחלוטין כאשר מדובר בטיפולי פוריות. סעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים מגביל את זכות הפיטורים של מעביד אם בכוונתו לפטר עובדת העוברת הפריה חוץ גופית ללא כל קשר לוותק שלה במקום העבודה. בהתאם להוראת הסעיף הנ"ל, קיים איסור לפטר עובדת העוברת טיפול הפריה חוץ גופית במשך 150 יום לאחר תום ימי ההיעדרות (במידה והעובדת לא נעדרה מעבודתה האיסור יהיה לתקופה של 150 ימים ממועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ–גופית) אלא בהיתר הממונה על חוק עובדת נשים במשרד התמ"ת. יחד עם זאת, קיימים לצערנו, עדין, מקרים רבים בהם עובדת העוברת טיפולי פוריות מפוטרת ללא קבלת היתר מאת הממונה על עבודת נשים. בית הדין הארצי לעבודה, פסק זה מכבר הלכה במסגרת ע"ע 57407-05-11 פילטל פרמצביטקל נ' קורן ואח', (פורסם בנבו), לפיה כאשר קיימת סמיכות זמנים בין המועד בו נודע למעביד על טיפולי הפוריות אותם עוברת העובדת לבין פיטוריה, מבלי שהוכח אירוע שיש בו כדי להצדיק את הפיטורים "כאן ועכשיו", הרי שהדבר מלמד על הקשר בין טיפולי הפריה חוץ גופית, לבין הפיטורים.   סוגייה זו, נדונה שוב לאחרונה בבית הדין האזורי בבאר שבע. בפסק הדין בעניין ס"ע (באר-שבע) 48531-07-11 נ' ב' י' נ' אשר שינוע בע"מ (ניתן ביום  30.5.13), מדובר היה בעובדת אשר נעדרה מעבודתה לצורך טיפול הפריה חוץ גופית, ופוטרה מבלי שהתקבל היתר מאת הממונה על חוק עובדת נשים במשרד התמ"ת, זאת  עם חזרתה לעבודה. העובדת תבעה את החברה בטענה כי היא זכאית לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין, ללא שימוע ובניגוד להוראות חוק עבודת נשים. החברה הנתבעת, טענה מנגד, כי ההגנה המוענקת לעובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית בסעיף 9(ה) הנ"ל, משתכללת רק בניצול הזכות להיעדרות לצורך קבלת טיפולי פוריות, הקבועה בסעיף 7 לאותו החוק, הדורש מהעובדת, להמציא אישור רפואי בכתב ומראש להיעדרותה מהעבודה לצורך טיפולי הפריה חוץ גופית. לאחר הליך שמיעת הראיות, פסק בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע כי העובדת פוטרה בניגוד להוראות חוק עבודת נשים וקבע כך: "לטעמנו אופן הפיטורים – העובדה כי התובעת פוטרה בהרמת קול, באמירה בוטה, מיד לאחר שחזרה מההיעדרות בשל טיפול הפריה חוץ גופית; ללא שימוע תוך הפרת הוראות חוק עבודת נשים ובניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה – מחייב אמירה ברורה של בית הדין בדרך של פסיקת פיצוי הולם להתנהלות פוגענית מעין זו."   כמו כן, קבע בית הדין האזורי בפרשה זו, כי לצורך קביעת הפיצוי הראוי יש לקחת בחשבון את השיקולים הבאים: אורך תקופת העבודה המוגנת במסגרת חוק עבודת נשים לעובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית; פיצויים הנפסקים לעובד על פיטורים ללא שימוע; שיעור הפיצויים ללא הוכחת נזק במסגרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה; רמת ההשתכרות של התובעת בסמוך לאחר הפיטורים. על רקע שיקולים אלה, נפסק כי יש לקבוע לעובדת פיצוי המתחשב בעובדה כי היא הועסקה בשכר מינימום בהיקף של פחות ממשרה מלאה לאורך תקופת עבודה קצרה יחסית. לפיכך, לאחר ששקל בית הדין את כל השיקולים כאמור לעיל, נפסק לעובדת פיצוי בסך 100,000 ₪  בצירוף הצמדה וריבית ובתוספת 5,000 ₪ בעבור הוצאות משפט. מכאן, כי במידה ואת נמצאת בטיפולי פוריות והמעביד שלך זימן אותך לשימוע או מסר לך הודעת פיטורים, אליך להתייעץ באופן מיידי עם עו"ד המומחה בתחום במטרה לעמוד על זכויותייך. אין לראות במאמר כייעוץ משפטי ככלל או כייעוץ מחייב בפרט ואין להסתמך על האמור ללא ייעוץ משפטי מתאים. בכל תנאי יש לבחון את נסיבותיו של כל מקרה ומקרה לגופו בעזרת עורך דין דיני עבודה.

Relaxed pregnant woman meditating
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן