חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

האם מותר לפטר עובד בסמוך לגיל פרישה?

פיטורים אינם עניין נעים, לא למעסיק ולא לעובד. חוסר הנעימות עולה מדרגה כשמדובר בפיטורים של עובד מבוגר, משום שעובד שנשאר לעבוד לאחר הגיעו לגיל פרישה, זכאי אוטומטית לפיצויי פיטורין בגין פרישה – גם אם העובד התפטר.

ככלל, אין מניעה חוקית של פיטורים של עובד מבוגר אשר קרוב לגיל פרישה.

זכאות לפיצויי פיטורין בגין פרישה

מתי פיטורים של עובד מבוגר/ קרוב לפרישה אסורים?

בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח – 1988 (סעיף 2 לחוק) מופיע איסור מפורש לפטר עובד, כשסיבת הפיטורים הנה גילו.

במידה ועובד סבור כי הסיבה היחידה לפיטוריו נובעת מגילו המתקדם, יתכן כי מדובר בפיטורים שלא כדין והוא יהיה זכאי להגיש צו לבית הדין לעבודה לצורך מניעת הפיטורים ואף לתבוע פיצוי כספי. נבהיר כי לא כל פיטורים בגיל מתקדם מהווים אפליה, לכן במידה ואתה רואה עצמך מופלה מחמת גילך, יש להתייעץ עם עו"ד דיני עבודה אשר יפעל למיצוי זכויותיך.

עובדים שהחלו בעבודתם לאחר מועד פרישתם לפנסיה – זכאות לפיצויים בגין פרישה

גברים אשר החלו את העסקתם לאחר גיל 67, התפטרות מעבודה אינה מזכה בקבלת פיצויי פיטורין רק בשל פרישה לפנסיה.  עובד שכזה עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים בגין התפטרותו וזאת מן הסיבות הקבועות בחוק והמפורטות בהרחבה "במאמר התפטרות בדין מפוטר".

לגבי נשים קיימת הפרדה, בין נשים שהחלו לעבוד לאחר הגיען לגיל הפרישה (62), ובין אלו שהחלו לעבוד לאחר הגיען לגיל הפרישה הכללי (67). אישה שהחלה לעבוד במקום עבודה לאחר הגיעה לגיל 67 אינה זכאית ליהנות מפיצויי פיטורין בגין פרישה לפנסיה, הרי שאישה שהחלה בעבודתה לאחר הגיעה לגיל הפרישה לנשים (62), זכאית ליהנות מפיצויי פיטורין במידה והודיעה על התפטרותה, אך זאת בתנאי שבמועד ההתפטרות, הייתה בעלת ותק של שנה

מה המצב כיום?

מעסיקים רבים מודעים לחוק ומנסים להסוות את סיבת הפיטורים האמיתית (גיל מתקדם) בדרכים ערמומיות. ישנם מעסיקים אשר מנסים לייצר עילת פיטורים חוקית ולמעשה "לטפול" על העובד עבירות משמעת חמורות אשר "לא משאירות ברירה לא לפטרו".

לכן, יש חשיבות גבוהה לשמור תעודות הוקרה, מכתבי שבח ממנהלים ומלקוחות, אישורים על מענקים והעלאות שכר , זאת על מנת שבבוא היום, יוכל העובד להפריך עילות פיטורים שקריות.

באשר למעסיק – מומלץ בכל מקרה לקיים הליך פיטורים מתועד ומגובה, אשר נותן לעובד זכות להתייחס לטענות המיוחסות לו ואף ליידע את העובד כי הוא רשאי להיות מיוצג.

עוד מומלץ למעסיק לקלוט עובדים באמצעות הסכם עבודה מפורט ככל הניתן אשר מסדיר גם את נושא הפרישה, על אחת כמה וכמה ככל שמדובר בעובד שהחל את העסקתו בגיל מתקדם.

מאמרים נוספים
דילוג לתוכן