חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

זכויות העובדים

זכויות העובדים במשפט העבודה זהו שם הכולל בתוכו מיני סוגים שונים של זכויות; בין אם זכויות בעת התחלת ההתקשרות בין העובד למעסיק (קרי, זכויות במסגרת ראיון העבודה), ובין אם מגוון זכויות העומדות לרשות העובד החל מתחילת תקופת העסקתו בפועל.

בה בעת שמרואיין מגיע לראיון עבודה, הרי שעומדות לרשותו זכויות עובד שלא יפלו אותו מחמת עילות הקבועות בחוק שוויון ההזדמנויות: דת ולאום, עמדה פוליטית, מגדר וכיוצא בזאת (בנושא זה ראו אפליה במקום העבודה). לכל מרואיין ומרואיינת מגיע לדעת שלא יפלו אותם לרעה ולא יפגעו במאמציהם כמועמדים מטעמים פסולים וזרים, כמו גם לזכות לנהל משא ומתן בתום לב.

עד כמה שהדבר נדמה כמובן מאליו, ישנם מרואיינים שאינם מודעים לזכויותיהם.

החל מן הרגע בו נחתם הסכם העבודה וייכנס לתוקפו, הרי שישנן שלל זכויות ששומרות על העובד מכוח הסכם עבודה אישי אי קיבוצי וכן מכוח הדין הכללי. ועל כך נדון במאמר שלהלן.

זכויות העובד במקום עבודתו

זכויות העובדים חולשות על פני מגוון רחב של נושאים:

ניתן למנות את זכותו של העובד לקבלת תגמול עבור שעות נוספות בהתאם לשעות עבודה ומנוחה (וכן בכפוף למה שסוכם בהסכם העבודה).

ניתן למנות זכויות מכוח חוק חופשה שנתית המקימה לעובד את הזכות לצבור ימי חופשה (וכן גם כאן נדגיש כי ישנם תנאי בסיס וישנם תנאים שמקום העבודה יכול אף להיטיב עם העובד במסגרת הסכם העבודה).

זכויות מכוח ימי מחלה מקימות לעובד את הזכות לצאת לימי מחלה ולקבל בעבורם תשלום בכפוף לחוק. זכויות בהתאם לצו הרחבה בעניין הבראה המקימה לעובד את הזכות לקבלת הבראה.

כל מה שצוין עד כה, ייתכן מאוד ומוכר לכל עובד ועובד. ומה לגבי סביבת עבודה נעימה ומכבדת? כאן המקום להכיר גם את הזכויות מכוח הפסיקה כגון הזכות לעבוד בסביבת עבודה בטוחה ללא התנכלות או התעמרות תעסוקתית, וכן ללא הטרדה מינית (ראו בנושא מניעת הטרדה מינית במקום העבודה).

ולסיכום – כל עובד ועובדת רוצים לחוש בבטחה ובידיעה שאין פוגעים בזכויותיהם, וכן שמתייחסים אליהן בשיוויון מלא.

זכויות עובדים בסיום העסקה

בתחילת מדריך זה ציינו את זכויות העובדים בעת ראיון או סדרת ראיונות העבודה. לאחר מכן מנינו זכויות שונות הניתנות לעובדים מתוקף העסקתם. עתה נתייחס לזכויות העומדות לצד העובדים גם בעת מעמד סיום ההעבודה.

בעת מעמד זה, ישנו צבר של זכויות המגיעות לעובד מכוח סיום העסקתו לרבות הזכות לקבל זימון לשימוע, והזכות של העובד להשמיע את טענותיו. החוק אף קובע כי על הטענות להישמע בתום לב, בלב פתוח ובנפש חפצה מצד המעסיק או המעסיקים.

למעשה זוהי הזכות לסיים את ההעסקה מחמת עילה מוצדקת בדין.

ככל שעובד סיים את העסקתו, הרי שעומדות לפניו זכויות עובדים הנוגעות לקבלת הודעה מוקדמת, תשלום פיצויי פיטורים מתוקף החוק.

הכירו את המושג זכויות קוגנטיות

במסגרת העסקתו של העובד, הרי שעליו לקבל הפרשות לקרן הפנסיה, זאת בהתאם לצו ההרחבה הכללי בעניין פנסיה. ככל שישנו הסכם קיבוצי או הסכם העסקה אישי הקובע מוסכמות ומוסיף על זכויות אלו, הרי שהעובד גם יהיה זכאי להפרשות לקרן ההשתלמות; זאת בנוסף להפרשות לפנסיה.

זכויות אלו שמנינו זה עתה על קצה המזלג, עונות על השם 'זכויות קוגנטיות' במשמעות – זכות שאסור לעובד לוותר עליה, אסור להתנות עליה, ולמעשה היא איננה נתונה למשא ומתן.

לדוגמה: עובד הסבור שבנסיבות מסוימות יקבל שכר גבוה יותר אם יוותר על זכותו להפרשה פנסיונית, לא יוכל לחתום על כך בהסכם ההעסקה עם המעסיק. החוק איננו מותיר לו לעשות זאת. הוויתור, גם אם יהיה חתום בחוזה משפטי, איננו בעל תוקף משפטי. לא ניתן להתנות על חוקי מגן.

חשים שזכויותיכם לא מוצו עד תום? התייעצו עם משרדנו

מאמר זה היווה סקירה קצרה, ואם לתחושתכם זכויותיכם לא מולאו עד תום, הרי שחשוב לבחון זאת ולבדו כי התנהלות מקום העבודה אכן עומדת בכפוף לנדרש בחוק.

בכל שאלה והתייעצות, צרו קשר טלפוני עם משרדנו או השאירו פנייה ועורך דין דיני עבודה ישוב אליכם בהקדם.

מאמרים נוספים
דילוג לתוכן