חייגו לקבלת ייעוץ משפטי:

הורעו לי התנאים – מה אני יכול לעשות?

כאשר מדובר בהרעת תנאים, הרי שאנו נכנסים תחת סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורין המאפשר לעובד להתפטר בדין מפוטר. כלומר, העובד יכול להודיע שהוא מסיים את העסקתו מיוזמתו שלו, וזאת בנסיבות בהן יהיה זכאי לפיצויי פיטורין מלאים עקב שנקלע למצב של הרעת תנאים מוחשית.

תנאי עובד הנפגעים באופן מוחשי ומשמעותי ניכרים כאשר מדובר בהפחתה משמעותית בשכר, בשינוי זכויות ההעסקה לרבות זכויות נלוות, היבטים הנוגעים ברווחתו של העובד, מיקום המשרד אם למשל הוחלט שהעובד ימוקם ממשרד סגור אל עבר האופן-ספייס, וכל היבט אחר הפוגע באופן מוחשי בתנאיו.

הורעו לי התנאים – מה אני יכול לעשות

מתן התראה בכתב

בנסיבות שצוינו לעיל, יוכל העובד לטעון כי למעשה מתקיימת הרעת תנאים מוחשית בתנאי העסקתו, כזאת המקימו לו את הזכות להתפטר ביוזמתו ולהיות זכאי לפיצויי פיטורין מלאים.

ועם זאת, החוק קובע כי על העובד מוטלת החובה לתת למעסיקו התראה בכתב 30 ימים מראש, ובה הוא מודיע על כוונתו לעזוב את מקום עבודתו בגין הרעה מוחשית בתנאי העסקתו, ועל-כן יש להכיר בהתפטרותו כמתפטר בדין מפוטר.

כך לשם ההמחשה: עובד שהפחיתו משכרו סכום משמעותי, כגון מ-10,000 שקלים ל-7,000 ש"ח, יצטרך להודיע למעסיקו בכתב ובהתראה מראש כי בכוונתו להתפטר על רקע פיטורין של הרעה מוחשית בתנאי העסקתו.

ככל שהמעסיק לא יחזור בו, ולא יתקן את העוולה או את ההפרה או הפגיעה בשכר, העובד יתפטר מעבודתו.

'התפטרתי ללא מתן ההתראה מראש, האם אוכל לדרוש פיצויים כמפוטר?'

ככל שהעובד לא יגיש התראה בת 30 ימים למעסיקו, ולא יתריע מראש על כוונתו לעזוב ושבעזיבתו יש לראות כהתפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העסקתו, לא יוכל העובד לטעון שהוא מתפטר נוכח ההרעה המוחשית.

כל שכן, לא יוכל העובד לדרוש ולהיות זכאי לזכויות שונות לרבות פיצויי הפיטורין המלאים המגיעים לעובד המוכר כמפוטר.

התפטרות בגין נסיבות מיוחדות

בחלקו השני של סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורין, עומדת לעובד האפשרות להתפטר גם בנסיבות שבהן אין הרעה מוחשית בתנאי העסקתו, אך גם לא ניתן לצפות או לדרוש מן העובד להמשיך ולעבוד בשל נסיבות מיוחדות שנוצרו במקום עבודתו.

סעיף זה מתייחס בעיקר לנסיבות חריגות דוגמת הטרדה מינית במקום העבודה, פגיעה פיזית בעובד במקום עבודתו, התנכלות תעסוקתית קיצונית מוכחת ומובהקת וכיוצא בזאת.

בנסיבות אלו, וכאשר לא ניתן לדרוש מן העובד להמשיך את עבודתו תחת התנאים שנוצרו, יוכל העובד להתפטר בנסיבות שיראו בהתפטרותו כהתפטרות בדין פיטורין.

בשונה מהרעת תנאים, אדם המתפטר מחמת הטרדה מינית במקום העבודה, פגיעה פיזית, פגיעה נפשית או התנכלות תעסוקתית; בנסיבות אלו לא יידרש העובד למתן הודעה מקדימה בכתב על כוונתו להתפטר. זאת כיוון שבשונה מהרעת תנאים אותה המעסיק יכול לשנות, במקרה המדובר אין זה מצוי תחת שליטתו של המעסיק אשר לא ניתן לצפות ממנו להשיב את הגלגל לאחור.

הוכחת ההרעה בתנאי ההעסקה

על ההרעה להיות מוחשית. משמעות הביטוי הוא כי ההרעה היא משמעותית, ואיננה דבר מה מינורי.

על העובד לשאוף להצטייד בכמה שיותר ראיות משמעותיות אשר יראו מעבר לכל ספק כי חלה הרעה בתנאי העסקתו כגון:

  • הודעה של המעסיק על כוונתו להפחית באופן משמעותי את שכרו
  • הצגת תלושים המראים כי חלה פגיעה משמעותית בתנאי העובד
  • מסמכים דוגמת התלוש המציגים פגיעה בזכויות סוציאליות נלוות או תכתובת המודיעה על הפסקת או הפחתת זכויות סוציאליות מסוימות
  • שיחות מוקלטות ובהן מקבל העובד הודעה באשר לתנאים העתידים להתקיים במקום עבודתו
  • התראה בכתב על פגיעה עתידית שצפויה בתנאי מקום העבודה

לראיות אלו, נצרף את ההתראה בכתב ובה העובד דורש להשיב את המצב לקדמותו ולחדול מן ההרעה המוחשית בתנאיו, שמא לא תישאר לו כל ברירה אחרת אלא להתפטר בגין פיטורין מחמת הרעה מוחשית בתנאי העסקתו.

האם כל הרעה בתנאים תיחשב להרעת תנאים ברת תביעה?

המציאות היא איננה שחור ולבן, ועל-כן אנו ממליצים להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני העבודה ובפרט בהרעת תנאי תעסוקה.

היבטים שייתכן ולא ייחשבו כהרעת תנאים, הם פגיעה או הפחתה בשכר ברמה של 5-10 אחוזים.

כמו-כן, שינוי מסוים בסמכות או תפקיד עובד, אף הוא ייתכן ולא ייחשב להרעה מוחשית.

ושוב – המציאות איננה שחור ולבן שכן פגיעה במדרג ההיררכי מביאה עמה תרחישים שונים: מנהל מחלקה מסוימת שהופך לסגן מנהל, ייתכן ולא יוכל להציג זאת כהרעה מוחשית. לעומת זאת, מנהל שהורד מתפקידו לאחרון העובדים, יכול בהחלט לבחון את הנושא בכובד ראש.

כל מקרה מוכרח להיבחן באופן קונקרטי אל המסגרת התעסוקתית בה נמצא העובד.

התייעצו עם משרדנו

עובד או עובדת המרגישים כי הורעו להם תנאי העסקתם במקום עבודתם, יכולים לקבל ייעוץ טלפוני ראשוני מטעם משרדנו, משרד עורכי דין הלפגוט אדרי ושות'.

לשאלות ולקבלת ייעוץ ראשוני, צרו עמנו קשר טלפוני או השאירו לנו פניה ונשוב אליכם בהקדם.

מאמרים נוספים
דילוג לתוכן